<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

7 grunner til at markedsplanen din ikke fungerer

blog_knut_i_samtale

En intensiv periode med planlegging er endelig over, og det er på tide å sette din nye markedsplan ut i praksis – men i løpet av kort tid oppdager du at resultatene uteblir. Men det gir jo ikke mening. Du har jo brukt masse tid på den – så hva har egentlig gått galt? Svarene kan være mange, men i dette innlegget lister vi opp syv av de vanligste grunnene til at markedsplanen ikke fungerer, og hva du kan gjøre med det.


1. Mangel på strategi

Det høres kanskje litt rart ut, men mange ganger er det faktisk nettopp mangelen på en markedsstrategi som er problemet. Jeg har mange ganger hørt utsagn som “vi skal kjøre et kampanjestunt på Facebook for produktet” og “vi har publisert bannerannonser på Google Display”.

Mitt spørsmål er alltid det samme: hvorfor? Altfor ofte finnes det ikke noe godt svar på det spørsmålet. Nei, “for å få flere kunder” eller “for å skape litt aktivitet i markedet” er ikke et godt svar. Hvorfor nettopp Facebook? Hvorfor bannerannonser? Hva er strategien her?

Om man ikke har en strategi, er det litt som å tippe lotto; det er veldig fint når man vinner, for man har ikke måttet jobbe særlig hardt for pengene. Men som regel sitter man der litt fattigere og litt bitter over at man nettopp kastet pengene i havet.

 

2. Antakelser istedenfor data

På engelsk sier man at ‘to assume is to make an ass out of u and me’, og selv om det kanskje ikke er det mest poetiske ordtaket i det engelske språket, så illustrerer det godt hvorfor man ikke skal gjøre antakelser. Særlig i dagens samfunn, hvor det finnes en uendelig mengde med data tilgjengelig med et klikk.

Istedenfor å lage en markedsstrategi basert på antakelser, hvor man antar hva som vil fungere, hvem man skal målrette seg mot, hvordan man skal nå det, og hvordan deres kjøpsreise ser ut, så bør man benytte seg av data for å ta slike beslutninger. Om du har tatt feil i antakelsene, er det slett ikke rart om markedsstrategien ikke er vellykket.

Om du ser på dataen fra tidligere og nåværende kampanjer, på hva som fungerte og hva som ikke fungerte, og tar beslutninger basert på dette, så er sjansen større for at markedsstrategien vil lykkes.

 

3. Urealistiske, kortsiktige eller rett og slett feil målsetninger

Mål kan føles som den enkleste tingen i verden å sette. Men om du forventer deg kunder til en verdi av NOK 10 millioner på et markedsbudsjett til 1000 kr, så lurer du nok deg selv, er jeg redd. Det er fint å ha hårete mål, men dra det ikke så langt at det rett og slett ikke er mulig å oppnå dem.

Kortsiktige målsettinger skal man absolutt ha, men ikke utelukkende. Dette fører fort til at du ikke ser skogen for bare trær. Aktiviteter du gjør i dag, kan ha størst effekt om et år. Så selv om strategien ikke fungerer i begynnelsen, betyr ikke det at du har valgt feil strategi, bare at du kanskje må smøre deg med litt tålmodighet.

En annen faktor kan være at man har feil målsetninger. Med feil målsetninger mener jeg målsetninger som ikke bygger opp under de overordnede målsetningene til bedriften. Dersom bedriften har som overordnet målsetning å bygge merkevaren, men alle kortsiktige målsetninger går ut på å få mest mulig salg på et spesifikt produkt, da samsvarer ikke denne med den overordnede målsetningen, og markedsstrategien vil derfor ikke være vellykket.

 

4. Fokus på salg istedenfor på kunden

Push- og pull-markedsføring er intet nytt. Og jeg skal ikke si at push-markedsføring ikke fungerer, slik du sikkert har lest mange andre steder – i 2018 er det faktisk som oftest en kombinasjon som virker best. Men uansett om du benytter deg av push-markedsføring, pull-markedsføring eller en kombinasjon, så må innholdet du produserer, være av verdi for kunden.

Hvis din strategi er bygd på hva du ønsker å kommunisere, og ikke på hva potensielle kunder ønsker å lese, så vil den mislykkes. Du bør med andre ord ha en kundefokusert markedsstrategi i stedet for en salgsfokusert markedsstrategi. Paradoksalt nok vil dette som regel nemlig øke salget.

 

5. Copy+paste – kopierer konkurrenter

Forestill deg at du er tilbake på skolebenken. Du skal levere en oppgave om et tema du kjenner godt til og er interessert i. Du går (forhåpentligvis) ikke på Wikipedia og kopierer innhold derfra eller ser på tidligere oppgaver og plagierer disse. En vanlig feil mange gjør (enten bevisst eller ubevisst) når de lager en markedsstrategi, er å se på hva konkurrentene gjør og kopiere dette. Argumentet er ofte “vår hovedkonkurrent gjør det, så da må vi også gjøre det”.

Noen ganger kan dette være riktig strategi, for det handler ikke nødvendigvis om å være først, men om å være best. Men hvis du ikke har noen data fra din konkurrents strategi, hvordan vet du at den faktisk virker?

 

6. For mange kokker

Dette er nok ganske selvforklarende for de fleste som kjenner til ordtaket. Med for mange kokker blir det ofte bare søl. Dersom du har fem forskjellige avdelinger som skal synse om markedsstrategien, kommer den trolig til å ta veldig lang tid å utarbeide, og den kommer sannsynligvis til å ende opp i flere forskjellige strategier som ikke samsvarer med hverandre. Det er generelt bedre å la en relativt liten, men kompetent, gruppe bygge strategien og la denne prosjektgruppen involvere forskjellige avdelinger på spesifikke oppgaver eller områder.

Dette sikrer at du får en konsekvent markedsstrategi, samtidig som du har muligheten til å involvere rett kompetanse på rett tidspunkt og sted.

 

7. Markedsplanen følges ikke

Sist men ikke minst: Den klart vanligste grunnen til at resultatene uteblir, er at markedsplanen ikke følges. Etter uker og måneder med planlegging havner markedsplanen i skuffen og glemmes bort - og markedsaktiviteter utføres ad hoc. Når dette skjer, er det ikke rart at resultatene uteblir, siden aktivitetene vil utføres med samme bakgrunn som i punkt 1 – helt uten strategi.

 

Hvis du har gjort grundig research, benyttet deg av tilgjengelig data og satt realistiske og riktige mål, så har du sannsynligvis allerede der en relativt god markedsstrategi. Om du i tillegg setter kunden i fokus, tenker utenfor boksen og unngår å involvere for mange i prosessen med å bygge markedsstrategien, så er sjansen stor for at din markedsstrategi vil lykkes.

 New call-to-action

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.