<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Alt du trenger vite om Google Consent Mode v2 på 5 minutter

Personvern på nett er viktig, og Google Consent Mode v2 er et oppdatert rammeverk utformet for å hjelpe nettstedseiere med å håndtere brukersamtykke for datainnsamling i samsvar med personvernforskrifter som GDPR. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva GCM v2 er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er viktig for samtykkehåndtering.

Hva er egentlig Google Consent Mode?

Google Consent Mode er en funksjon som lar nettsteder tilpasse bruken av Googles tjenester (som Google Analytics og Google Ads) basert på brukernes samtykkevalg. Dette betyr at du kan samle inn verdifull data for analyse av nettstedstrafikk og markedsføring, samtidig som du respekterer brukernes personvern.

Hva er endret i Google Consent Mode v2?

GCM v2 bygger videre på den opprinnelige funksjonen og tilbyr flere forbedringer:

  • Mer nøyaktig modellering: Gir bedre estimater for dataene som ikke samles inn på grunn av manglende samtykke.
  • Støtte for flere tagger: Utvidet kompatibilitet med ulike Google-tagger og tredjeparts tagger.
  • Enklere implementering: Nye verktøy og veiledninger gjør det enklere å sette opp og administrere GCM v2.

Hvordan virker Google Consent Mode v2?

  • Samtykkebanner: Nettstedet viser et banner der brukerne kan gi eller nekte samtykke til ulike typer cookies.
  • Tag-adferd: Google-taggene tilpasser seg brukerens valg. Ved manglende samtykke sendes anonymiserte data til Google.
  • Modellering: Google bruker avanserte modeller for å fylle inn hullene i dataene, slik at du får et mer komplett bilde av brukeratferden.

Hvorfor må jeg benytte Google Consent Mode v2?

  • GDPR-kompatibel: Hjelper deg å overholde EUs strenge personvernregler.
  • Bedre data: Gir mer nøyaktige data enn å bare stole på brukere som gir samtykke.
  • Forbedret brukeropplevelse: Unngår å irritere brukere med unødvendige cookie-forespørsler.

Er Google Consent Mode v2 egentlig 100% GDPR-kompatibelt?

Ja, GCM v2 er designet for å hjelpe nettsteder å overholde GDPR. Det gir brukerne kontroll over sine data og sørger for at Google-taggene kun samler inn data når det er gitt samtykke.

Google Consent Mode v2 er et viktig verktøy for alle nettsteder som bruker Google-tagger og ønsker å være GDPR-compliant.

For mer informasjon, anbefaler vi å lese Googles offisielle dokumentasjon om Google consent mode.

Vi anbefaler også alle å installere et godkjent cookiebanner som både ivaretar personvernet. 

 

David Aleksandersen

David Aleksandersen

David Aleksandersen er Chief Revenue Officer i Spring Agency. Han har over 25 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, nasjonalt og internasjonalt. David har en bachelor i Computer Science fra Høgskolen i Østfold og har studert Digital transformasjon ved Oslo Met. Før han begynte i Spring, jobbet han blant annet som forretningsrådgiver i MarkedsPartner, markedssjef i Dataton AB og daglig leder i Smart Simulation AS. David skriver også for ShufflePlay og om velferdsteknologi og helseteknologi på Velferdsteknologibloggen.