<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Datatilsynets råd for analyse og sporing på websider

Sporings- og analyseverktøy har vært bærebjelken i digital markedsføring siden tidenes morgen. Men lovligheten av dette har vært en utfordring, spesielt etter Schrems II. Derfor bør du vite hvordan du kan bruke verktøyene lovlig gjennom å følge rådene fra Datatilsynet.

Her er rådene fra Datatilsynet:

  • Forhold deg til personvernforordningen (GDPR): Når du bruker analyse- og sporingsverktøy, må du være forberedt på å følge reglene i GDPR. Dette gjelder selv om du ikke kjenner navnet eller identiteten til de som besøker nettstedet ditt.
  • Minimer datainnsamlingen: Det er ikke lov å samle inn flere personopplysninger enn du faktisk har behov for. Velg et analyseverktøy som bare gir deg den informasjonen du trenger og faktisk har nytte av.
  • Ikke stol på at cookie-banneret redder deg: Et cookie-banner som bare oppfyller minimumskravene etter de norske cookie-regelverket, gir deg ikke lov til å bruke personopplysningene til de besøkende etter personvernforordningen.
  • Unngå at andre kan bruke personopplysninger fra nettstedet: Noen verktøy tar forbehold om at de selv kan bestemme over personopplysningene eller kan bruke dem for sine egne formål. Velg verktøy som lover å bare behandle personopplysninger på dine vegne og slik du bestemmer.
  • Noen nettsider krever mer forsiktighet enn andre: Noen personopplysninger har særlig beskyttelse etter personvernforordningen. Det kan være opplysninger om helse, legning, seksuelle forhold, religion, etnisitet, politiske oppfatning eller filosofiske overbevisning.
  • Unngå at personopplysninger flyter til utrygge land: Mange verktøy har kontor eller underleverandører i land utenfor EU/EØS. Dette må du undersøke før du tar i bruk verktøyet.
  • Vær åpen: De besøkende har rett til informasjon om hvordan du behandler personopplysningene deres.
  • Respekter de besøkendes rettigheter: Når du behandler de besøkendes personopplysninger, har de en rekke rettigheter. For eksempel har de rett til innsyn i egne data, og de kan noen ganger også be om sletting.

Les hele artikkelen hos Datatilsynet her.

Å forstå og følge reglene for personvern og databeskyttelse er ikke bare et juridisk krav, men også en viktig del av å bygge tillit med brukerne av nettstedet ditt. Ved å følge rådene fra Datatilsynet, kan du sikre at du bruker analyse- og sporingsverktøy på en ansvarlig og lovlig måte.

Ønsker du hjelp til GDPR?

PS! Vi hjelper virksomheter med å håndtere GDPR og personvern enten du jobber med salg, markedsføring eller kundeservice. Book en uforpliktende prat om du er bekymret for hvordan dere håndterer dette i dag.

 
David Aleksandersen

David Aleksandersen

David Aleksandersen er Chief Revenue Officer i Spring Agency. Han har over 25 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, nasjonalt og internasjonalt. David har en bachelor i Computer Science fra Høgskolen i Østfold og har studert Digital transformasjon ved Oslo Met. Før han begynte i Spring, jobbet han blant annet som forretningsrådgiver i MarkedsPartner, markedssjef i Dataton AB og daglig leder i Smart Simulation AS. David skriver også for ShufflePlay og om velferdsteknologi og helseteknologi på Velferdsteknologibloggen.