<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Dette bør du tenke på når du skal lage markedsplanen

markedsplan

En markedsplan er som regel et obskurt dokument som det jobbes hardt med i en kort periode for deretter å bli lagt i skuffen. Nå? Nye tider! Nå legges den i en mappa i skya, men glemmes like fort. For å unngå dette når du skal lage en markedsplan for den kommende perioden, er det derfor noen ting du bør tenke på.


Hold den kort og konsis

En av hovedårsakene til at markedsplaner blir liggende uåpnet i flere måneder i en mappe, er at de har en tendens til å bli svært lange og uoversiktlige. Prøv å holde markedsplanen så kort og konsis som mulig. Gjør den oversiktlig og brukervennlig, slik at det ikke føles som at man må bruke 6 timer på å finne ut av hva man skal gjøre så fort en ny kampanje skal lanseres.

Unngå vanskelig terminologi

En annen vanlig årsak til at markedsplaner samler støv, er at de kan være vanskelige å skjønne. Unngå unødvendig og vanskelig terminologi som begrenser hvem som kan skjønne seg på markedsplanen.

Med inbound marketing, for eksempel, er det som regel mer enn én person som er involvert, da innholdsproduksjon som oftest krever en innsats fra flere personer i bedriften. Noen ganger lar det seg ikke gjøre å unngå bruk av stammespråk og uttrykk fra markedsføring, men da er det viktig å forklare hva disse begrepene betyr, eller illustrere dem på en god måte. Dette helt fra første gang man nevner dem.

Å bruke linker gir til underlag kan være fint, men sørg for at innholdet i hovedokumentet er mulig å forstå.

Bryt den ned: Lag 3. måneders sprinter med 12-24 måneders overordnede mål!

En tredje årsak er at den går over for lang tid. Det er bra med en langsiktig strategi og langsiktige mål, men å kun ha en langsiktig strategi er ikke gunstig i den digitale verdenen.

Du vet ikke hvordan markedet ser ut om 8 måneder, eller hvor du befinner deg med hensyn til målsetningene om 10. Lag heller en 12-måneders markedsplan med overordnede, langsiktige mål, og i neste omgang bryter du dette ned i 3 måneders sprinter, med klarte og kortsiktige målsetninger som er knyttet opp mot de overordnede målsetningene.

Dette lar deg sette mer realistiske mål og planer for de kommende 3 månedene. 

Etter hvert som data og informasjon kommer inn, vil du kanskje måtte endre den overordnede, langsiktige markedsplanen. Håndter derfor denne som et “levende dokument” som du kan revidere underveis. Dette forhindrer også i stor grad at markedsplanen glemmes av og samler støv.

Følg disse tre tipsene og du vil ha en markedsplan som faktisk går an å bruke, og som det er større sjanse for at blir brukt. Det er jo kjipt om planen aldri gjennomføres, når man har brukt masse ressurser på å utarbeide den.

New call-to-action

David Aleksandersen

David Aleksandersen

David Aleksandersen er Chief Revenue Officer i Amesto Growth. Han har over 25 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, nasjonalt og internasjonalt. David har en bachelor i Computer Science fra Høgskolen i Østfold og har studert Digital transformasjon ved Oslo Met. Før han begynte i Amesto Growth, jobbet han blant annet som forretningsrådgiver i MarkedsPartner, markedssjef i Dataton AB og daglig leder i Smart Simulation AS.