<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Dette er morgendagens markedsførere

cathrine-blogg

En markedsførers rolle i dag er svært kompleks, og vil være vanskelig å beskrive med ett ord. Dagens markedsføringsstudenter får derfor kompetanse innenfor flere ulike fagfelt. Lenge siden du satt på skolebenken? Som nylig uteksaminert markedsfører tenkte jeg å dele 5 hovedpunkter jeg har dratt nytte av fra studiet.

 

1. Samarbeid

Studieplanen på høyskoler og universitet innen markedsføring har lagt opp gruppearbeid som en del av studiehverdagen. Studentene blir fra dag én kastet ut i prosjekter hvor de må arbeide sammen over en lengre periode og lære å kjenne hverandres styrker og svakheter. Med åpne kontorlandskap og samarbeid på tvers av organisasjoner er dette et område som er viktigere enn noen gang.

 

2. SWOT, PESTEL, VRIO

Disse modellene har du antagelig hørt om før, og dette er ikke noe som har forandret seg. Studentene må gjennom det grunnleggende, nå som før, men analysene er viktige for å lære studentene å kunne kartlegge interne og eksterne forhold ved bedriftene de skriver oppgaver om.

 

3. Håndtere flere oppgaver

Som markedsføringsstudent vil emnene på skolen dreie seg om mer enn bare produktutvikling, kommunikasjon og merkevarebygging. Studentene lærer å være allsidige, hvor de må gjennom både økonomiske og analytiske fag. En slik tilnærming vil ikke bare øke den faglige kompetansen til studentene, men gjennom ulike måter å tilnærme seg kunnskap på, økes ferdighetene til å tilpasse seg ulike oppgaver.

 

4. Nettverksbygging

Studietiden tilbyr ikke bare fadderuke og eksamen. Studenter som har meldt seg frivillig i studentorganisasjoner, viser ikke bare evne til å håndtere flere oppgaver på én gang, men også engasjement og vilje til å lære. Dessuten får de brukt det de lærer på skolen, i praksis.

Nettverksbygging starter tidlig i studieløpet, hvor studentene må gjennom caseløsninger i samarbeid med ulike bedrifter. På denne måten lærer de hvordan de skal inngå et samarbeid og holde en god dialog i løpet av perioden. En tett dialog vil gi gode, praktiske løsninger for både bedriften og studentene, og – ikke minst – bygge et nettverk.

 

5. Nye perspektiver og teknologisk kunnskap

Det skal ikke legges skjul på at dagens generasjon bruker smarttelefoner og internett til daglig. Som resultat har de grunnkunnskap om ny teknologi, og grunnleggende forståelse av sosiale medier. Dette gir dem også evne til raskere å tilpasse seg trender som rører seg. Som student har du lært å lære, og det gjør at du som nyutdannet tilegner deg ny kunnskap fort.

Faget markedsføring er i stadig forandring, og kursene vil variere litt fra skole til skole. Men dette er i hvert fall et lite innblikk i hva nyeksaminerte markedsførere lærer på skolebenken i dag. En av markedsføringsmetodene som er hetest på markedet i dag, er inbound marketing, som du sikkert har hørt om. Om du ønsker å vite mer om dette fagområdet, last gjerne ned vår gratis e-bok.

 

New call-to-action

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.