<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Digital markedsføring for industri- og fabrikkvirksomheter

industri-1

Industri- og fabrikkvirksomheter i Norge er ofte hjørnesteinsbedrifter som mange byer og tettsteder er helt avhengig av for å kunne fortsette å vokse. Med moderne teknologi og voksende konkurranse har markedet dog blitt mer utfordrende. Så hvordan kan man få et konkurransefortrinn? Digital markedsføring? Tja, det er kanskje litt vel åpenbart å påpeke, så la oss gå litt dypere inn på dette temaet nettopp for industrisektoren.

 

Utfordringene med digital markedsføring for industrielle virksomheter

Det finnes fem helt vesentlige elementer man må tenke på når man skal begynne med digital markedsføring i industrien.

Det første er at produktene virksomheten fremstiller og selger, ofte er komplekse og krever en del teknisk kompetanse for å selge, siden de potensielle kundene allerede har mye fagkunnskap.

Det andre er at det kan være vanskelig å komme i kontakt med beslutningstakere som kan føre til et salg.

Det tredje er at salgsprosessen er lang. Det er ikke nok å komme foran rette personer, du må trolig gjennom flere anbudsrunder med spesifikasjoner på flere hundre sider før salget er fullført. Salgsprosessen kan rett og slett ta flere år.

Det fjerde elementet er at det finnes relativt lite informasjon på nett om produktene som produseres, på grunn av at markedet er såpass snevert, og at det er relativt få som sitter på den nødvendige kunnskapen for å kunne formidle informasjonen.

Det siste elementet er at markedsføringsavdelingen ofte bruker budsjettet sitt på tradisjonelle tiltak – fordi disse alltid har fungert bra tidligere ... men gjør de fortsatt det?

 

Løsningene på utfordringene

Bedriftsblogg

Produktene dere selger, er kanskje komplekse og krever en god del teknisk kompetanse. Ofte finnes ikke ressursene for å lage innhold til for eksempel en bedriftsblogg. Dette kan enkelt løses ved å hyre inn en ekstern markedsføringsavdeling som kan intervjue relevante personer om temaet og skrive innholdet basert på informasjonen de får i intervjuet. Du vil fortsatt ha full kontroll på hva som publiseres, samtidig som tiden du må bruke på å formidle budskapet, reduseres kraftig.

Mange av dine potensielle kunder er kanskje ikke engang klar over alle produktene dere fremstiller. Med andre ord er inbound marketing ofte en meget passende metode for å nå ut med informasjonen om alle produkter man tilbyr.

 

Komme i kontakt med beslutningstakere

Når det gjelder å komme i kontakt med beslutningstakere, er inbound marketing også sterk her. Beslutningstakere, uansett hvor høyt opp de sitter, er til syvende og sist personer, de også. Personer som bruker Google for å finne tjenester, løsninger, produkter, osv. Derfor er det avgjørende at virksomheten er synlig både i søkemotorer og på for eksempel LinkedIn, hvor beslutningstakere innenfor alle fagfelt ofte er aktive.

 

Automatisere salgsprosessen

Salgsprosesen er lang. Og det vil den forbli. Det kommer man rett og slett ikke utenom i denne bransjen. I hvert fall ikke ennå. Men, DU kan bruke mindre tid på denne prosessen ved å benytte deg av forskjellige velprøvde metoder innenfor digital markedsføring.

Du kan sørge for at potensielle kunder er vel informerte om dine produkter og løsninger lenge før du kommer i kontakt med dem, og du kan i stor grad automatisere prosessen som fører dem fra interesserte til kjøpsklare. Et informert og varmt lead vil alltid være mer verdifullt enn et kaldt.

 

Tilby informasjonen ingen andre tilbyr

At det finnes relativt lite informasjon på nettet om produktene dere fremstiller, er faktisk en styrke. Det digitale markedet ligger fortsatt nokså åpent for at din virksomhet skal ta en ledende posisjon innenfor feltet dere opererer i. Ja, det er relativt få som sitter på kunnskapen som kreves for å kunne formidle informasjonen, men dere har sannsynligvis noen av disse få i bedriften – noe som tar oss tilbake til løsningen på den første utfordringen.

 

Ekstern markedsføringsavdeling

Tradisjonell markedsføring fungerer fortsatt til viss grad, men hadde det fungert like bra som tidligere, så hadde ikke bransjen vært i nedgang. Her gjelder det å være tidlig på ballen og ta en lederposisjon i markedet mens sjansen fortsatt er der. Å bygge opp kompetansen for helt å endre markedsføringsstrategien internt koster både tid og penger. Å hyre inn en ekstern markedsavdeling med spisskompetanse på digitale flater, og som jobber sammen med deres nåværende markedsavdeling, kan være en lur måte å komme raskt i gang på.

Dersom du ønsker å vite mer om inbound marketing eller hva det innebærer i praksis å ha en ekstern markedsføringsavdeling, book gjerne et møte med oss.

New Call-to-action

Fredrik Lund

Fredrik Lund

Fredrik jobbet tidligere som inboundstrateg i Techweb, nå Amesto Growth.