<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

E-postmarkedsføring - Slik får du bedre respons

e-postmarkedsforing

Jevnlige e-postkampanjer er en del av de fleste voksende selskapers digitale markedsføringsstrategi. Selv om det finnes mer attraktive og “trendy” plattformer å eksperimentere med, så har e-postkampanjene beholdt sin posisjon fordi de fremdeles genererer jevnlige og verdifulle leads.

Det er likevel flere avgjørende faktorer som påvirker om din kampanje blir vellykket eller ikke, og statistikk viser at godt over halvparten av e-postene vi sender ut, ikke engang blir åpnet. Så hva kan vi gjøre for å forsikre oss om at det ikke er din bedrift som trekker denne statistikken ned?

Jeg skal nå komme med 5 konkrete tips til hva du kan fokusere på i e-postene du eller ditt selskap sender ut til potensielle kunder, for å øke åpningsraten og klikkraten. Dessuten ser vi nærmere på hvordan og hvorfor dette bør skape bedre resultater for din kampanje.

gratis e-bok inbound marketing 

1. Bruk en tittel som skaper verdi for leseren

Når målet er å få flere mottakere til å åpne e-posten din og begynne å lese, så er tittelen helt klart avgjørende. Det spiller liten rolle hvor interessant innholdet ditt er, dersom e-posten blir slettet uten at den i det hele tatt åpnes.

Tenk på hvordan du selv blir påvirket når du velger å åpne eller ignorere en e-post, og hva slags innhold dine lesere vil være mest interessert i. Lag en tittel som er både relevant og nyttig for deres mål.

2. Gå rett på sak

For både tittelen og innholdet i dine e-poster kan det lønne seg at du holder deg til det som er relevant for mottakerne, og at du presenterer det viktigste først. Dette handler om folk som har begrenset med tid og prioriterer å bruke den på å lese hva du har å si. Ikke kast bort tiden deres med småprat og informasjon de ikke trenger.

Tittelen på en e-post kan ikke være lengre enn ca. 50 tegn før den er for lang og deler av tittelen blir kuttet bort. Dette vil ofte være enda kortere for de som leser e-posten på mobil. Det er best å holde seg innenfor denne grensen, og det kan lønne seg å gjøre tittelen så kort som mulig, så lenge du får frem poenget.

Også innholdet i e-postene du sender ut, er det best å gjøre så kort og konsist som mulig. Dette betyr naturligvis ikke at du skal fjerne deler av budskapet for å korte ned innholdet. Gi leseren en følelse av at det de leser, er relevant for dem, og presenter så tidlig som mulig det som skal gi dem verdi. Det viser seg også at kortere e-poster, og e-poster som presenterer tilbudet sitt tidlig, får høyere klikkrate enn de som ikke gjør det.

Å lese e-post fra mobilen blir også stadig mer vanlig, og mange leser e-post utelukkende her. Dette setter enda høyere krav, ikke bare til tilpasning for mobil, men også til høyere fokus på kort og relevant innhold.

3. Gjør det personlig for mottakeren

De fleste av oss er i større grad villige til å bruke tid på en e-post hvis vi får følelsen av at den er sendt personlig til oss, og ikke bare “spydd ut” til alle i kontaktlisten.

Når vi mottar noe som er rettet direkte til oss og bruker navnet vårt, gir det et inntrykk av at vi har en relasjon med den aktuelle avsenderen, og at de vet noe om oss som gjør at innholdet er relevant for våre interesser og målsettinger.

Dersom det i tillegg er sendt ut fra en spesifikk person i ditt selskap, og helst en som har vært i kontakt med mottakeren tidligere, oppleves det som enda mer personlig. Det menneskeliggjør avsenderen, til forskjell fra upersonlige reklamekampanjer som sendes ut fra automatiske “noreply”-adresser.

4. Del opp kontaktene dine

Som du sikkert har lagt merke til, så handler det meste av jobben om å sørge for at det din bedrift sender ut, er så relevant og personlig for kunden som mulig, og at innholdet er rettet mot deres interesser.

For at dette skal være mulig for alle kontaktene dine, er du nødt til å dele dem opp litt. Det er svært sjelden at alle kontaktene du og ditt selskap har, vil være interessert i alle tilbudene du ønsker å informere om.

Ved å dele opp kontaktene i kategorier etter hvilke interesser de har, og hvilke deler av ditt tilbud de allerede benytter seg av, unngår du å sende dem massevis av e-poster med unødvendig informasjon. Det blir lettere å sørge for at hver gruppe mottar innhold og tilbud som er relevant for dem selv, og deres behov.

5. Finn ut hva som er god “timing”

Når på dagen eller hvilken dag i uken du sender ut informasjon til potensielle kunder, kan også påvirke hvilke resultater du får av innsatsen. Mange vil se gjennom jobbrelaterte e-poster tidlig på dagen, mens andre emner gjerne gjør det bedre på ettermiddagen. Her kan det også være nyttig å ta hensyn til om dine kontakter befinner seg i samme tidssone.

For å tilpasse seg så godt som mulig er det viktig å innse at noen emner gjør det bedre tidlig på dagen og tidlig i uka, mens andre emner gjør det bedre når det nærmer seg helg. Det er også viktig å innse at de forskjellige gruppene du har delt dine kontakter etter, kan reagere forskjellig fra andre, og at en høyere åpningsrate ikke nødvendigvis betyr flere klikk på tilbudene dine.

Hva som fungerer best, vil variere fra bedrift til bedrift, men du kan finslipe dette over tid ved å starte med noen kvalifiserte antakelser basert på vaner og stereotyper, og eksperimentere derfra for å se hvordan resultatene endrer seg. 

Hvordan måle resultatene av din kampanje?

For mange som sliter med å få resultater fra sine digitale kampanjer, skyldes det at man ikke måler de riktige faktorene, eller setter de riktige målene. Dette gjør det også vanskelig å vise til hvilke resultater og hva slags ROI man faktisk har oppnådd knyttet til en spesifikk handling.

Det er viktig i en e-postkampanje at mottakerne åpner og interesserer seg for innholdet du sender ut, men det holder ikke alltid å kun følge med på hvor mange som åpner meldingen. Du kan også begynne å samle inn data om hvor mange som leser gjennom hele innholdet du sender, og hvem som klikker seg videre. Dette kan senere brukes til å gjøre innholdet i dine kampanjer enda bedre.

For å gjøre både resultatstyringen og innholdet i kampanjene dine enda bedre kan du innføre en samlet inbound-strategi for alle delene av din digitale markedsføring.

 

New Call-to-action

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.