<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

For å forstå hva en historie er, må du vite hva den ikke er

Silje Føyen, tekstforfatter hos Techweb

Spør du ti forskjellige mennesker hva en historie er, vil du få ti forskjellige svar, alt fra: “En historie har en begynnelse, midte og en slutt”, til: “en historie begynner med “Det var en gang,” og slutter med “Snipp, snapp, snute”, til: “en historie har en protagonist, en antagonist og et plot”. Så hva er en historie? Og like viktig: hva er den ikke?

Jeg er fascinert av maleren René Magritte. Du har kanskje sett bildet “Les trahison des images” - “Bildenes bedrageri”, som Magritte malte i 1929. 

Eller kanskje du ikke har sett det. 

Bildet er av en pipe, med teksten “Ceci n'est pas une pipe”.

Dette er ingen pipe

Magritte var surrealist, og som surrealister flest søkte han å utfordre måtene man tenkte om ting, han ville at den som så det han malte skulle stille spørsmålstegn ved de snarveiene hjernene våre tar; de antakelsene vi hele tiden gjør om virkeligheten.

For Magritte handlet kunsten om å forstå hva ting ikke er for å kunne forholde seg til dem slik de er, på en bevisst måte, uten å trekke konklusjoner basert på forutinntatte antakelser om verden og tingene i den. 

Det er denne tankegangen som fascinerer meg. 

Hvordan kan man komme ut av måten man tenker på og klare å tenke nytt rundt noe man har forholdt seg til hele livet? For Magritte ble en av løsningene dette bildet. Bildet av en pipe er ikke en pipe. Det er et bilde av en pipe, ikke gjenstanden selv.

Jeg har grublet på hvordan man kan overføre denne tankegangen til historie-begrepet, for å forstå mer av hva en historie faktisk er, og kanskje til og med utfordre måten man tenker rundt det på. Og kanskje, for å bevege seg vekk fra den intuitive ryggmargs-følelsen over til en mer bevisst tankeprosess rundt historie-begrepet, bør man begynne med å stille spørsmålet: 

Hva er ikke en historie? 

Det er mange ting vi omgir oss med i hverdagen som ikke er en historie, men som allikevel ofte framstilles som det. 

Ta et Excel-ark for eksempel. Det inneholder informasjon som gir mening og som er presentert på en lett forståelig og oversiktlig måte. 

Det kan også en historie. 

Allikevel er et Excel-ark ikke en historie. 

Heller ikke nyheter eller gjengivelse av fakta. 

Beskrivelser av hvordan man bruker et produkt, eller hvordan man lager et produkt er ikke en historie. 

Det er heller ikke en matoppskrift eller en Youtube-video som forklarer hvordan du reparerer eller lager noe. 

Virksomheten din er ikke en historie. 

Allikevel er det mange som fremstiller disse tingene som om de skulle være historier.

Det er de ikke.

Og blir man bevisst på dette, vil man se at alle formene for informasjon bærer i seg en mulighet. 

De kan gjøres til historier.

De grunnleggende reglene i historiefortelling

Det er en del elementer som må være med for at en historie skal være en historie, og jo flere av dem du mestrer, jo bedre og mer interessant blir det du forteller. 

Protagonisten er hovedpersonen i historien din, enten det er den som grunnla firmaet ditt, selve firmaet ditt eller produktet du skal selge. 

Antagonisten er den som motarbeider protagonisten, og setter protagonisten på prøve. Det kan være en person, en følelse, en situasjon eller andre krefter som motarbeider protagonisten.

Behov – hva trenger protagonisten?

Utløsende hendelse – hva er det som setter i gang hendelsene i historien din?

Reisen – den utløsende hendelsen leder til en reise, enten på det indre eller det ytre, og reisen fører til vekst for protagonisten. 

Krise – enhver historie har et punkt hvor det oppstår en krise - ting blir så uutholdelige at endring må skje, og krisen leder fram til vendepunktet.

Vendepunktet – der protagonisten forstår, konflikten løser seg, behovet dekkes.

Resolution – oppsummeringen og løsningen på hele historien. Situasjonen til protagonisten tar en ny retning, problemet er løst, og alle lever lykkelige alle sine dager. 

Hvis du ser på punktene over, ser du også at de legger opp til en dramaturgi - en spenningskurve med en begynnelse, et midtpunkt og en slutt, hvor hvert av elementene har sin plass på kurven. 

Dette er historiefortelling. 

Dette er elementene i en historie. 

Du kan fortelle nesten hva som helst innenfor denne rammen, enten det handler om oppskrifter, årsrapporten, din bedrifts historie eller produktene du selger. 

Men det krever litt mer av deg enn å bare presentere fakta og tall. 

 

New call-to-action

Book en uforpliktende prat med oss

Silje Føyen

Silje Føyen

Silje er VP Marketing Ops og Content Lead hos Amesto Growth. Hun brenner for språk, innhold og storytelling og har lang erfaring fra markedsførings- og reklamebransjen. Silje er utdannet på Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Vi anbefaler også

Se alle innlegg