<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Godt språk i næringslivet lønner seg på flere måter

Hello i et neonskilt godt språk illustrasjon

Folk flest skriver mer enn noen gang tidligere. Aldri før har så mange publisert så mye tekst som nå. Ordene flommer ut i nye digitale publiseringskanaler: blogger, sosiale medier, kommentarfelt, you name it.

Også i det private næringsliv brer det skrevne ord seg. Flere og flere ledere har innsett at veien til synlighet er brolagt med godt innhold, og at bedriftsblogging bygger både merkevare og tankelederskap.

Men spørsmålet er: Skriver vi bedre enn før? Derom strides de lærde.

For det første er det ingen som sitter på fasitsvaret på hva som er “godt språk” – når man ser bort fra dem som identifiserer begrepet med sine egne språklige vaner. Heldigvis finnes det ikke noen grunnlover for rett og galt i språket, selv om språkpolitiet sikkert hadde stått klar med batong og rød rettepenn for å håndheve dem.

Godt språk er klart språk

Hvis vi skal driste oss til en definisjon av “godt skriftspråk”, måtte det være at det er et språk som tjener sin hensikt – nemlig å forme tanker og følelser hos den som skriver, og overføre disse tankene og følelsene mest mulig knirkefritt til den som leser.

Korrekt + klart = godt.

Her kommer klarspråk inn i bildet. I 2008 etablerte Difi og Språkrådet prosjektet «Klart språk i staten». Målet var å få flere statlige virksomheter til å skrive enkelt og klart når de kommuniserer med publikum.

Etter mange år med klarspråksarbeid i det offentlige har næringslivet endelig kommet på banen. Språkrådet og NHO har i fellesskap lansert språkplakaten Språkvett for næringslivet. Denne gir enkle retningslinjer for språkvalg i norske virksomheter og organisasjoner.

Målet for samarbeidet mellom NHO og Språkrådet er at næringsdrivende skal bli bevisst på å bruke godt norsk i alle sammenhenger der det er mulig.

Godt språk er nemlig en god investering.

Godt språk er god butikk

Det bedrer kundekommunikasjonen: Godt språk gjør at mottakeren (brukeren eller kunden) lettere oppfatter bedriftens budskap på nettsider, i annonser, bloggartikler, etc. Færre spørsmål fra mottakerne gjør at bedriften slipper å veilede kundene om og om igjen.

Ikke minst gir et klart og tydelig språk færre misforståelser. Misforståelser fører til feil, som noen må bruke tid og penger på å rette opp i.

Med andre ord sparer bedrifter tid og penger dersom de skriver klart og forståelig og dermed når ut til kundene på en bedre måte.

Det styrker omdømmet: Klart og tydelig språk skaper tillit hos leseren. At du er i stand til å snakke så folk forstår, viser at du bryr deg om målgruppen og er til å stole på. Dét er omdømmebygging i praksis. Dessuten viser et lettfattelig språk at du har nok faglig selvtillit til ikke å måtte pynte deg med fagsjargong og buzzord.

Ikke minst bør ledere unngå å slurve med språket – dersom de vil unngå å bli oppfattet som lite profesjonelle.

Leder, sats på språket!

God og riktig språkføring i tekster gir bedrifter ...

bedre kundekommunikasjon ⇒ bedre tjenester ⇒ mer fornøyde kunder ⇒ bedre omdømme ⇒ sterkere merkevare ⇒ økt omsetning

Følgelig er mitt budskap til norske ledere tindrende klart: La årets nyttårsforsett være å satse på et klart, korrekt og kreativt språk, i alle kanaler. Godt språk gir godt salg.  

 

 

New call-to-action

Først publisert: 30. januar 2019 
Oppdatert: 23. mars 2022

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.