<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hemmeligheten bak effektiv salgskommunikasjon

I min tidlige karriere fokuserte jeg ofte for mye på de tekniske aspektene av et produkt eller en tjeneste. Men jeg innså snart at for den gjennomsnittlige kunden, er følelsen av et produkt mye viktigere enn den tekniske funksjonaliteten.

Folk ønsker å vite hvordan et produkt vil forbedre deres daglige liv, snarere enn de intrikate detaljene om hvordan det fungerer. 

Å presentere informasjon på en forståelig og relaterbar måte er nøkkelen til å skape en varig forbindelse med kunden, og spørsmålene kundene stiller står sentralt i å forstå hva de trenger..

Kunsten å forstå kundene dine: Hvorfor spørsmålene de stiller er gull verd 

Kunder kommer til oss med ulike behov, bekymringer, og forventninger. Hvert spørsmål de stiller gir en dyptgående innsikt i hva de lurer på, hva de verdsetter, og hva de potensielt er usikre på. 

Å overse disse spørsmålene eller å gi overflatiske svar kan føre til tapte muligheter. Velger du derimot å fokusere på disse spørsmålene, får du et klarere bilde av hva kundene dine egentlig ønsker. Bak hvert spørsmål ligger en undring, en bekymring eller et behov. Noen kunder er nysgjerrige på hvordan produktet ditt fungerer, mens andre er usikre på om det vil møte deres spesifikke behov. 

Ved å anerkjenne og svare på disse spørsmålene, viser du at du bryr deg om deres individuelle situasjon, og at du forstår deres behov. Når du klarer å treffe slik at kundene dine føler seg sett, hørt og forstått, bygger du tillitt. Og i markedet i dag, hvor det er små ting som differensierer deg fra konkurrentene, så er det å bygge tillitt med kundene dine, en av tingene som gjør at du virkelig kan skille deg ut fra massen. 

I tilleg kan det å lytt til kundens spørsmål gi deg inspirasjon til hvordan produktet eller tjenestene dine presenteres, hvordan de er priset, og hvordan de markedsføres.

Gratis eBok : Hva er Inbound Marketing?

Dybden i spørsmålene som stilles

Mange ganger gir kundens spørsmål også innsikt i underliggende bekymringer eller ønsker de kanskje ikke direkte uttrykker. For eksempel kan et spørsmål om produktets holdbarhet egentlig handle om en bekymring for verdi for pengene. Eller et spørsmål om brukervennlighet kan indikere tidligere erfaringer med kompliserte produkter.

Å gi overfladiske svar eller å overse kundens spørsmål kan ha alvorlige konsekvenser. For det første kan det føre til at kunden føler seg undervurdert eller ignorert, noe som kan skade forholdet og tilliten. For det andre går du glipp av verdifull innsikt som kan veilede forbedringer i produktene dine, tjenestene du leverer eller markedsføringsstrategiene dine.

Spørsmål som en kilde til innovasjon og forbedring

Når vi virkelig lytter til kundenes spørsmål og bekymringer, åpner det opp for muligheter. Dette kan inspirere endringer i hvordan produkter presenteres, hvordan de prises, og til og med i selve produktutviklingen. 

Spør mange kunder for eksempel om miljøvennligheten til et produkt, kan det signalisere en sterk interesse for bærekraft, som igjen kan føre til endringer i produksjonsmetodene eller markedsføringsbudskapet.

What's in it for me

Mens teknisk produktforståelse er viktig, kan det ofte bli en hindring i kommunikasjonen mellom merkevarer og kunder. Folk tar beslutninger basert på følelser og deretter rettferdiggjøres beslutningen logisk. Det er det emosjonelle aspektet som oftest skaper den første, varige tilknytningen til et produkt eller en tjeneste. 

Det handler om å gi kunden en følelse av komfort, trygghet, spenning eller tilfredsstillelse. Teknisk informasjon kan være avgjørende for noen kunder, men for de fleste er det spørsmålet om "Hvordan vil dette produktet få meg til å føle?" som virkelig teller.

Historiefortelling har blitt et sentralt element i markedsføring fordi det fanger essensen av "hvordan det føles." Ved å dele historier om hvordan et produkt har forvandlet livet til folk, eller ved å skape en fortelling rundt produktets opprinnelse, kan merkevarer skape en dypere emosjonell forbindelse med kundene.

ChatGPT og andre AI-verktøy for skriveprosessen

I jakten på god storytelling, tilfredsstillelse av kundens behov for å bli sett, forstått og å få svar på spørsmålene sine, har AI og chatGPT blitt uvurderlige verktøy. Ved å gi raske, nøyaktige svar, sikrer disse verktøyene svar på de gode spørsmålene kundene stiller, heller enn at den som skal skrive blir sittende fast i uendelige research-sykluser som fort leder på villspor. 

ChatGPT er trent på et bredt spekter av emner, noe som betyr at det kan gi innblikk og informasjon på tvers av en rekke fagfelt. Det gir  innholdsskapere muligheten til å dykke dypere ned i emner de kanskje ikke er kjent med fra før, slik at tekster kan berikes med troverdig og korrekt informasjon. Ved å bruke ChatGPT som en sekundær "redaktør", blir teksten korrekt, konsistent og fri for åpenbare feil.

Selv om AI kan fylle kunnskapshull, er det menneskelig innsikt, empati og kreativitet som gir liv og dybde til teksten. For at resultatet skal være av høy kvalitet, må brukeren allerede ha en solid forståelse av markedsføring, skrivekunst og det spesifikke emnet de skriver om.

Å stole blindt på AI-verktøy uten egen innsikt kan føre til innholdsløst innhold med klinisk, upersonlig språk som ikke er nyttig for den som skal lese det.

Autentisk salgskommunikasjon gjennom empati og forståelse

I en verden overfylt med markedsføringsbudskap, er det genuin forbindelse og forståelse som skiller de mest vellykkede tekstene fra mengden. Å skape denne forbindelsen krever ikke bare ferdigheter i skrivekunst, men også en dyp forståelse av menneskelig natur og behov. Hver interaksjon med en kunde gir en mulighet til å lære og tilpasse innholdet du lager for dem. De spørsmålene kundene dine  stiller, gir en inngangsport til deres bekymringer, behov og verdier. Ved å ta hensyn til disse spørsmålene og adressere dem direkte i kommunikasjonen, skaper du en personlig tilknytning som går utover det overfladiske.

Det handler ikke bare om å gi et produkt eller en tjeneste; det handler om å vise at du genuint bryr seg. Dette er fundamentalt i å bygge tillit. Når kundene føler at deres bekymringer blir møtt med ekte forståelse og empati, er de mer tilbøyelige til å engasjere seg og til slutt, å handle. Ved å bruke verktøy som ChatGPT kan innholdsprodusenten fylle kunnskapshull raskt, gi nøyaktige svar på kundens spørsmål, og kvalitetssikre teksten. Men, det er også viktig å huske at ingen verktøy kan erstatte menneskelig innsikt og empati.

Å koble sammen alle disse prinsippene handler om mer enn bare salg; det handler om å skape varige forbindelser. Når kunder føler seg hørt, forstått og verdsatt, er de mer tilbøyelige til å komme tilbake til deg. Dette er kjernen i autentisk salgskommunikasjon – det er ikke bare et middel for å oppnå en transaksjon, men også en metode for å bygge varige relasjoner.

PS! Visste du at denne type kommunikasjon er en sentral del av TAYA (They Ask You Answer) og at vi har 2 sertifiserte TAYA-coacher som hjelper våre kunder?

 

Silje Føyen

Silje Føyen

Silje er VP Marketing Ops og Content Lead hos Amesto Growth. Hun brenner for språk, innhold og storytelling og har lang erfaring fra markedsførings- og reklamebransjen. Silje er utdannet på Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.