<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hva er informasjonsarkitektur?

whiteboard.jpg

Informasjonsarkitektur (IA) har fokus på organisering, strukturering og merking av innhold på en effektiv og bærekraftig måte. Målet er å hjelpe brukerne å finne informasjon og fullføre oppgaver. For å gjøre dette, må man forstå hvordan bitene passer sammen for å skape et større bilde, hvordan elementene forholder seg til hverandre i systemet. For å lykkes må du ha en mangfoldig forståelse av bransjestandarder, for å opprette, lagre, få tilgang til og presentere informasjon. Lou Rosenfeld og Peter Morville skriver i sin bok (Information Architecture for the World Wide Web) at de viktigste komponentene i IA er:

  1. Struktur og organisering: Hvordan du kategoriserer og strukturerer informasjon

  2. Merkesystemer: Hvordan du representerer informasjon

  3. Navigasjonssystemer: Hvordan brukere blar eller flytter gjennom informasjon

  4. Søkesystemer: Hvordan brukere ser etter informasjon

 

For å oppnå en slik struktur trenger man et grunnleggende rammeverk. Det er imidlertid ikke mulig å fastslå eksakt hva som må være med i et slikt rammeverk, da dette er unikt for hver situasjon. For å kartlegge hva som skal være med og hvorfor dette skal være med i rammeverket, kan «Informasjonsarkitekturens tre kjente sirkler» benyttes.

 

New Call-to-action

Knut Pedersen

Knut Pedersen

Knut er gründer og CEO i Spring. Han har en genuin tro på at entreprenørskap og teknologi er den nye olja vi skal leve av i fremtiden, og bygger nå Nordens ledende HubSpot- og vekstpartner. Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Østfold og grunnla selskapet i 2014 sammen med barndomskameraten Christoffer.