<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hva er universell utforming?

hva-er-universell-utforming.jpg

Alle nye norske nettløsninger som utvikles, må være universelt utformet fra 1. juli 2014. Det vil si at de er tilgjengelig for alle brukere uavhengig av funksjonsevne. Dette gjelder nettsteder både i private og offentlige virksomheter. Lag og organisasjoner må også følge regelverket. Denne standarden er nokså teknisk og er ment for designere, utviklere og andre med erfaring innen webutvikling. Alle våre nettløsninger er optimalisert for kravene om universell utforming og tar utgangspunkt i standarden WCAG 2.0.

Når man arbeider med utforming, er det viktig å ta hensyn til at brukere kan ha ulike former for nedsatt funksjonsevne. Det kan ha innvirkning på hvordan forskjellige typer innhold og informasjon blir oppfattet.

 

Hva er universell utforming?

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig.

 

Hva er WCAG 2.0?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dekker et bredt spekter av anbefalinger for å gjøre webinnhold mer tilgjengelig. Retningslinjene er ment å gjøre innhold tilgjengelig for et bredere spekter av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Typisk kan dette være mennesker med nedsatt synsevne, døve eller mennesker med nedsatt taleevne. Generelt vil et nettsted som følger WCAG 2.0-standeren, forbedre brukervennligheten i sin helhet. Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal alle IKT-løsninger utviklet etter 1. juli 2014 følge kravene om universell utforming, som tar utgangspunkt i standarden WCAG 2.0. En nettside må oppfylle 35 av de 61 suksesskriteriene.

Noen av kravene til UU er

  • God kontrast mellom bakgrunn og innhold. F. eks.: Svart tekst på hvit bakgrunn fungerer mye bedre enn grå tekst på grå bakgrunn.

  • Alle bilder må ha en alternativ tekst som forklarer hva bildet inneholder. Dette er noe som allerede burde ha blitt gjort, ettersom det er bra for søkemotorene. For å følge kravene til universell utforming må dette gjøres på alle nye bilder, og dessuten på bilder som allerede er på nettsiden.

  • Det skal være mulig å forstørre teksten 200% uten at nettsiden mister sin funksjon. Nei, det kommer mest sannsynlig ikke til å bli så pent, men kravet er å kunne forstørre teksten uten at viktig innhold eller funksjonalitet går tapt.

  • Dersom du for eksempel har et kontaktskjema på nettsiden, må det gis forslag til hva som må rettes hvis brukeren gjør noe feil.

  • Hver nettside må ha en tittel (gjerne H1) som beskriver hva siden inneholder. Dette gjelder også subtitler (gjerne H2) på en side som skal fortelle hva teksten handler om.

  • Hovedtittelen er en H1 og burde ikke brukes mer enn én gang per side. Dette er ikke bare på grunn av universell utforming, men også slik at søkemotorer forstår hva som er viktigst på siden. Ellers kan du bruke H2 – H6 for subtitler.

  • Mobiltilpasset nettside.

 

New Call-to-action

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.