<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hva koster inbound marketing?

hva-koster-inbound

Stadig flere norske bedrifter investerer i inbound marketing og salg som hovedstrategi for å skape bedre og mer bærekraftig vekst. Som digital endringsleder kommer du rett og slett ikke utenom inbound. Men hva koster det egentlig?

 

Når vi får dette spørsmålet, svarer vi som sant er: “Inbound koster så mye eller så lite som du selv ønsker. Men jo mer du investerer, desto høyere avkastning får du.”

 

Mer enn kroner og øre

Skal du få en reell forståelse av hvor mye inbound marketing koster, må du imidlertid se investeringen i et større perspektiv enn neste halvårsregnskap.

Inbound marketing er ikke en løsning for bedrifter som må ha flere leads og besøkende til nettsiden ASAP. Det er en langsiktig satsning, og den innebærer en betydelig investering – ikke bare i form av løpende kostnader, men også interne ressurser, tidsbruk og endringsvilje.

Inbound marketing krever at du som leder holder entusiasmen oppe og aktivt engasjerer deg i drift, oppfølging og løpende innholdsproduksjon – selv om resultatene ikke er umiddelbart synlige på horisonten.

Er du villig til å ta den “kostnaden”?

Dersom du, økonomiansvarlig eller styret forventer klar netto fortjeneste innen 12 måneder – og setter spørsmålstegn ved hele satsningen når resultatene ikke har innfunnet seg etter andre kvartal – da er kanskje ikke inbound marketing riktig sted å starte for din bedrift.

Å satse riktig på inbound marketing krever at bedriften har is i magen til å “stå han av” når det butter litt imot i den innledende driftsfasen, som vil si de første 18 månedene. Mange bedrifter med store vekstambisjoner, utålmodig toppledelse og forventninger om “quick wins” mister ofte litt troen på prosjektet når det går trått og paybacken lar vente på seg.

Den viktigste kapitalen dere må legge på bordet når dere skal investere i inbound marketing som en helhetlig løsning på bedriftens markedsutfordringer, er altså vilje til å stå løpet ut.

Til gjengjeld oppnår dere resultater som er langt mer varige, forutsigbare og målbare enn de dere oppnår med tradisjonelle, outbound markedsføringsmetoder.

 

Les også: Hvorfor utålmodighet ødelegger for resultatene av inbound marketing

 

Hvor mye koster inbound, sånn eksakt?

Så, hva vil en investering i inbound marketing faktisk koste? Beste praksis for vekstbedrifter er gjerne å sette av omtrent 10 prosent av inntektene til markedsføring.

En inbound-retainer hos et byrå koster alt fra 25 000 til 85 000 kroner per måned, avhengig av hvor høye vekstambisjoner bedriften har, og hvor mye innhold som må produseres for å nå målene som settes.

Faktorer som virker inn på kostnaden av inbound-investeringen:

 • Hvor raskt satser dere på å vokse?
 • Hvor mye av innholdsproduksjonen skal dere stå for selv, og hvor mye må settes ut til et byrå som spesialiserer seg på inbound marketing?
 • Må dere ansette flere på marked og salg for å dekke kompetanseområdene som kreves?
 • Må dere oppgradere eller investere i helt ny nettside?
 • Hvor kompleks er målgruppen?
 • Hvordan ser konkurransesituasjonen ut per i dag?
 • Er dere i startgropen med bedriften eller produktet/tjenesten, eller er dere en veletablert aktør med betydelige markedsandeler?

For å lykkes med satsningen bør en SMB-bedrift beregne et årlig budsjett på et sted mellom 500 000 og 1 500 000 kroner. Altså omtrent like mye som en ansatt koster dere i året. I et samarbeid med et inbound-byrå får du imidlertid tilgang på et tverrfaglig team og mange års dyrekjøpt kompetanse fra markedsføringsfronten.

 

Prosjektledelse og innholdsproduksjon

Investeringen i inbound fordeler seg på to hovedområder: prosjektledelse og produksjon av digitalt innhold. Prosjektledelse omfatter gjerne løpende tjenester som workshops, utarbeiding av kampanjer, strategier og gameplans, statusmøter og rapportering, kampanjeanalyser, marketing automation, osv.

Innholdsproduksjon går på blant annet produksjon av blogginnlegg, premiuminnhold og annonser samt betalte medier-kampanjer, promotering i sosiale medier og optimalisering av web.

Hvor mye dere må påregne å investere i disse tjenestene, beror på individuelle behov og hvilke pakker dere velger.

 

"Egentlig er det mer aktuelt å spørre: Hva er kostnaden av IKKE å gjøre inbound marketing? Si at hustaket ditt lekker og du lurer på hva du må ut med for å få det fikset. Uansett hva reparasjonene kommer på, vil det alltid koste deg dyrere – mye dyrere – dersom du lar være."

– Knut Pedersen, gründer og daglig leder i Amesto Growth

 

Vellykket inbound krever en teknisk plattform

En seriøs satsning på inbound marketing krever at du benytter et system for marketing automation. HubSpot er bransjeledende plattform for å sette alle dine digitale markedsføringsaktiviteter i system. Du får infrastrukturen og alle verktøyene du trenger for å gjennomføre inbound marketing som tiltrekker flere besøkende, engasjerer flere leads og begeistrer flere kunder.

Et alt-i-ett-system som HubSpot gjør dessuten at du slipper å forholde deg til en rekke andre enkeltverktøy. Du sparer tid og dermed kostnader, og markedsføringen blir datadrevet og målbar i alle ledd.

Prisen på investeringen i HubSpot avhenger av hvilken versjon du velger. Du finner full oversikt over pakker og priser på HubSpots egne sider.

Skal dere gjøre jobben selv, eller samarbeide med et byrå?

Før dere setter i gang med inbound marketing, må dere ta stilling til hvor mye dere skal gjøre selv, og hvor mye dere eventuelt skal outsource til en samarbeidspartner med spisskompetanse på inbound.

Enhver bedrift som velger å satse på inbound marketing for å ta merkevaren og salget til nye høyder, erfarer at de må ha et bredt kompetansemiljø for å få full effekt av investeringen.

De fleste små og mellomstore bedrifter har ikke ressursene som skal til for å utøve inbound effektivt og konsekvent. Når dere skal i gang med inbound marketing, bør dere derfor overveie å samarbeide med et inbound-byrå.

 

Verktøykassen for å lykkes med inbound

Et seriøst byrå som spesialiserer seg på inbound marketing, har inbound-sertifiserte markedsføringseksperter med spisskompetanse på blant annet følgende fagdisipliner:

 • Innholdsproduksjon og kvalitetssikring av språk
 • Søkemotoroptimalisering
 • System og webutvikling / vekstdrevet webdesign
 • Inbound sales
 • HubSpot / marketing automation
 • Betalte medier
 • E-postmarkedsføring
 • Lead nurturing og lead scoring
 • Sosiale medier
 • Prosjektledelse og strategi

Kvalitetsinnhold er selve drivstoffet i inbound marketing. Når du allierer deg med erfarne fagfolk som er spesialister på inbound-metodikken, og som derfor har kompetansen til å iverksette effektive kampanjer og strategier, da har du langt høyere sjanse for å lykkes med en såpass betydelig investering som inbound er.

 

Prisen for å vokse … bedre

Å gå i gang med inbound marketing handler om mer enn å velge én digital salgs- og markedsføringsstrategi fremfor en annen. Det er en investering i bedriftens fremtid, intet mindre.

Ja, en inbound-satsning kan innledningsvis fremstå som en kostbar affære. Men på lengre sikt?

Svært lønnsomt!

I likhet med enhver smart investering gir inbound marketing langsiktig avkastning – ikke bare i ROI, men også i et utpreget konkurransefortrinn og lojale merkevareambassadører.

Eller som en av opphavsmennene til inbound-filosofien, Dharmesh Shah, sier det:

Grow better, not just bigger.

 

New call-to-action

Knut Pedersen

Knut Pedersen

Knut er gründer og CEO i Spring. Han har en genuin tro på at entreprenørskap og teknologi er den nye olja vi skal leve av i fremtiden, og bygger nå Nordens ledende HubSpot- og vekstpartner. Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Østfold og grunnla selskapet i 2014 sammen med barndomskameraten Christoffer.