<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hvor mye har design å si for en CTA?

30okt17-ny

La meg begynne med å fortelle en personlig historie. Jeg hadde designet en CTA (call to action) som jeg syntes var dritkul, rett og slett. Den hadde sterke kontraster, en tøff font og et tydelig budskap, og jeg hadde definitivt klikket på den kun fordi den var så kul. Men det gjorde nesten ingen andre. Så jeg bestemte meg for å designe en betydelig mye mer basic CTA. Jeg brukte langt ifra like mye tid på den, og i mine øyne så den utdatert og kjip ut. Smaken er jo som baken, så jeg bestemte meg for å split-teste disse to, og den nye CTA-en konverterte enormt mye bedre. Det var et tapt slag for designeren i meg, men det var et vunnet slag for leadsgenereringen, det som faktisk teller.

 

Design har utrolig stor innvirkning

Det er det enkle svaret. Designet på en CTA har veldig mye å si når det gjelder konverteringer, men det er ikke alltid like lett å vite hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Beste praksis er å gjøre småforandringer på CTA-en, som å split-teste med én endring om gangen. Disse endringene er vanligvis elementer som typesnitt, farger og tekstinnhold, men kan også være oppsett og mønster. Men når noe konverterer utrolig lavt selv om man vet at man har et godt premiuminnhold, så er det lov å gjøre et helt nytt design, slik som jeg gjorde, og så gjøre småendringer på denne CTA-en for å optimalisere den.

 

Begrensninger

De aller fleste bedrifter har en brand manual som inneholder informasjon om hvilke farger og typesnitt som skal brukes. Dette kan oppleves som begrensende, men det trenger det ikke å være. Faktisk er det jo slik at de fleste designere blir som mest kreative når de har noen begrensninger. Du er sjelden lukket til kun å bruke en farge, så du vil fortsatt kunne utføre endringer med hensyn til fargevalg. Videre gir dette deg muligheten til å fokusere mer på mønster og bilder. Bildevalg er viktig. Besøkeren bør lett skjønne på 3 sekunder hva den ville ha fått dersom den hadde klikket på CTA-en.

 

La ikke personlige preferanser stå i veien

Det er så lett å bli forelsket i et design, nettopp slik som jeg ble, men la ikke dette hindre deg fra å teste noe annet. Alle har forskjellig smak, og det er faktisk ikke designet i seg som er det viktigste med en CTA, det er at budskapet kommer tydelig frem og er lett å skjønne. Noen ganger er en hvit CTA med svart tekst og en svart ramme det mest effektive. Særlig dersom budskapet er vanskelig å kutte ned i noen få setninger.

 

Ikke et klart svar

Du vil aldri få et klart svar på hvordan en CTA skal se ut, men dersom du har en CTA som konverterer bra på en side, bruk dette som utgangspunkt i andre CTA-er. Det er viktig at CTA-ene er differensierte, slik at besøkeren skjønner at det er forskjellige innhold det dreier seg om, men det kan være nok å endre bakgrunnsfarge og budskap. Når dét er sagt, er det viktig å kontinuerlig split-teste alle CTA-er dersom man ønsker optimal konvertering.

 

Designelementet har alt å si når det gjelder konverteringer på en CTA. Budskapet må være klart og tydelig. Dersom du har en CTA som konverterer over 3 %, kan du bruke denne som utgangspunkt for små kontinuerlige forandringer. Men dersom CTA-en konverterer lavere enn dette, bør du nok teste et helt nytt design på den.

 

Gratis e-bok: Vekstdrevet webdesign

Fredrik Lund

Fredrik Lund

Fredrik jobbet tidligere som inboundstrateg i Techweb, nå Amesto Growth.