<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hvordan kan du outsource tekstproduksjon?

rolfskriver

Et spørsmål jeg ofte kommer borti, er "Hvordan kan en ekstern tekstforfatter skrive om våre tjenester?". Dette er et spørsmål med mange svar, men det går faktisk helt fint å outsource tekstproduksjon, så lenge bedriften dere outsourcer til, har gode prosesser og, ikke minst, flinke tekstforfattere. La meg forklare nærmere hvordan vi gjør det her i Techweb.

 

Innholdsworkshop

For å etablere hvilke temaer vi skal skrive om, holder vi en innholdsworkshop før hver kampanje. Ansvarlig tekstforfatter medvirker og tar opptak av hele workshopen, slik at han får satt seg inn i seg den aktuelle kundens fagsjargong/terminologi.

Innholdsworkshopen er en kreativ workshop hvor både kunden, konsulenten og tekstforfatteren kan føle seg frie til å fremkaste ideer. Vi går først gjennom løpet på hva formålet med kampanjen skal være, og hvordan reisen skal se ut fra besøkeren kommer inn på siden til han eller hun blir kunde.

Etter dette bestemmer vi hva konverteringspunktene på hvert steg av denne reisen skal være, for så å begynne å diskutere hva artiklene skal omhandle. Dette resulterer i mange titler og forslag. På slutten av workshopen bestemmer vi oss sammen med kunden for de beste titlene og tar disse med oss videre.

 

Innholdskalender

Neste steg er å lage en innholdskalender. Når vi lager innholdskalenderen, ser vi på titlene som ble bestemt i workshopen, utfører søkeordsanalyser og bearbeider språket på titlene. Disse sendes så til kunden for godkjenning.

Når disse er blitt godkjent, lager vi bestillingsskjemaer for hvert enkelt blogginnlegg, der kunden kan fylle i hva som er det viktigste å ha med i innlegget. Dette gir tekstforfatteren et godt grunnlag for å lage selve artikkelen, samtidig som det ikke krever for mye input fra kunden.

 

Intervju

Noen ganger er det imidlertid ikke nok med et bestillingsskjema, for eksempel når det skal skrives en e-bok. I dette tilfellet gjør vi som regel et kort telefonintervju med en relevant kilde hos kunden som kan bistå med informasjon. Dette intervjuet transkriberes så av tekstforfatteren og bygges om til en artikkel.

 

Validering og revisjon

Når førsteutkastet til artikkelen er klart, sendes det til kunden, slik at denne kan gå gjennom og kommentere på eventuelle ønskede endringer. Vi utfører inntil to revisjonsrunder for å kvalitetssikre det vi produserer. Det er viktig at kunden føler at innholdet som blir produsert, er troverdig og står til deres kompetansenivå (og det faglige nivået i bransjen for øvrig).

 

Langsiktig strategi

Nettopp fordi inbound marketing er en langsiktig markedsføringsstrategi, er tekstproduksjon noe som blir bedre og bedre over tid. Etter noen intervjuer og bestillingsskjemaer begynner tekstforfatteren å få god forståelse for fagstoffet, kunden, kommunikasjonen og "stammespråket" – og prosessen begynner å gå av selg selv, med stadig mindre input fra kunden.

 

Flinke tekstforfattere

En god tekstforfatter kan skrive blogginnlegg og tekster som engasjerer. En skikkelig god tekstforfatter kan i tillegg sette seg inn i andres språkbruk. Men dersom dere skal outsource tekstproduksjon, bør dere bruke en fantastisk tekstforfatter som klarer å tilegne seg bred fagkunnskap på kort tid, samtidig som han eller hun klarer å engasjere leserne og sette seg inn i språkbruken til personen som skal stå som forfatter/avsender av f. eks. blogginnlegget eller e-boken.

Uansett hvor gode prosesser man har, vil det til syvende og sist være hvor god tekstforfatteren er, som er det viktigste kriteriet for at dere skal få et godt resultat. Det er en dårlig skjult hemmelighet at vi i Techweb er uhyre opptatt av at våre tekstforfattere skal holde den kvaliteten som våre kunder forventer seg.

 

Er du klar for å lette litt på det interne trykket og la noen andre bistå med innholdsproduksjon til din digitale markedsføringsstrategi? Kontakt oss gjerne, så ser vi hvordan vi kan hjelpe dere.

New Call-to-action

Les mer:

Fredrik Lund

Fredrik Lund

Fredrik jobbet tidligere som inboundstrateg i Techweb, nå Amesto Growth.