<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hvorfor bør nettsiden være mobiltilpasset?

google-straffer-nettsider-som-ikke-er-tilpasset-mobil.jpg

Google annonserte i februar 2015 at de gjør endringer i sin algoritme for søk. Hovedsakelig er denne rettet mot de nettsidene som ikke er tilpasset mobil. Grunnlaget for denne endringen er at søkeresultatene på mobil skal bli mer brukervennlige.

Google vil da rangere nettsider som er tilpasset mobile enheter i det organiske søkeresultatet høyere enn de som ikke er tilpasset mobil. Oppdateringen vil tre i kraft 21. april 2015, og vil ha stor innvirkning på de søkeresultatene du får opp ved søk i Google.

 

Har dette innvirkning på sider som ikke er mobiltilpasset?

Google har ulike parametere for hvordan de kommer frem til det mest relevante treffet.
Nettsidene får “poeng” i forhold til hvilke krav de oppfyller. Etter at den nye algoritmen er på plass, vil mobiltilpassede nettsider få en del tilleggspoeng, slik at de kommer høyere opp i de organiske søkeresultatene.
 

Kraftig økning av smarttelefoner på nett

De siste årene har det vært en kraftig økning i bruk av smarttelefoner på nett. Ca. 50% av alle besøk kommer fra mobile enheter. Vi har alle vært innom en nettside som ikke er tilpasset mobil, og vet at dette kan skape frustrasjon. Zooming og vanskelig navigasjon gjør dette problematisk for sluttbrukeren. Mange velger derfor å finne en alternativ nettside med bedre brukeropplevelse.

 

New Call-to-action

Christoffer Åsheim

Christoffer Åsheim

Christoffer er CTO og ansvarlig for funksjonalitet og fleksibiliteten i leverte løsninger. Utdannet dataingeniør og er co-founder i Spring.