<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Inbound PR – hvordan bygge omtale i en digital verden

stian_paa_uma

Fagområdet PR er i rivende utvikling. Den tradisjonelle framgangsmåten for å bygge medieomtale for bedriften fungerer ikke like godt lenger, da digitaliseringen motiverer en annen arbeidsmetodikk enn tidligere. Dersom du vil lykkes med PR, må du benytte deg av en ny tilnærming.

Vi tok en prat med Iliyana Stareva, forfatteren av Inbound PR: The PR Agency's Manual to Transforming Your Business With Inbound, for å lære mer.

 

Hva er Inbound PR?

De siste årene er preget av økt konkurranse om oppmerksomhet i digitale kanaler. Det er flere om beinet enn tidligere, og man må derfor tenke større og bredere når det kommer til markedsføring. Vi har fortsatt klokkertro på produksjon av godt innhold, men det må legges mer fokus på distribusjon enn tidligere.

Inbound PR handler om å tilpasse arbeidet med å bygge medieomtale til de nye og digitale handlemønstrene som har gjort seg gjeldende for mediehusene, og er det perfekte krysningspunktet mellom to disipliner.

Med tradisjonell PR-ekspertise innen innholdsproduksjon og relasjonsbygging, kombinert med inbound marketings evne til å sørge for målbarhet i alle ledd, oppnår man en ny og moderne metodikk for å bygge medieomtale i en digital verden som stadig utvikler seg.

 

Metodikken: Inbound PR

Inbound PR-metodikken har naturligvis hentet mye inspirasjon fra inbound marketing-metodikken, men det er likevel noen forskjeller. Slik kommer du i gang med Inbound PR:

1. Sett SMART-mål

Den gjennomsnittlige bedrift har et overordnet mål når det gjelder omsetning. Kanskje også markedsavdelingen har en målsetning om antall nye leads generert?

Før du setter i gang, bør du gjøre deg noen tanker om hvor mye Inbound PR skal bidra til det overordnede målet. Sett gjerne SMART-mål for å sikre god målbarhet.

2. Buyer Personas / Media Personas

Innen inbound marketing er vi kjent med buyer personas, semifiksjonelle representasjoner av hvem markedsavdelingen forsøker å nå med kommunikasjonen. Buyer personas er tilsvarende relevant for Inbound PR. Budskapet som deles må være relevant for bedriftens potensielle kunder.

Inbound PR medfører en ekstra dimensjon, nemlig media personas. I tillegg til å ta hensyn til buyer personas, må vi også ta journalisten, influenceren eller mediehuset med i beregningen. Dette bør du tenke på når det gjelder media personas:

  • Hvor finner personen inspirasjon til nye historier å skrive om?
  • Hvordan gjør personen research?
  • Hva gjør personens kilder troverdige?
  • Hvorfor velger personen å jobbe med samme mennesker flere ganger?
  • Hvilke temaer/formater har personen hatt suksess med tidligere?

Tidligere kunne man skrive en pressemelding og sende ut til alle relevante mediehus. Dermed krysset man fingrene og håpet på at historien ble plukket opp. Slik fungerer det ikke lenger. Nå handler det i mye større grad om relasjonsbygging og det å etablere seg som en tankeleder innen bransjen.

3. Historiefortelling

Dette er punktet i metodikken som ikke har endret seg så mye. God historiefortelling er fortsatt grunnleggende viktig. Heldigvis er dette også en av de største styrkene til tradisjonelle PR-byråer/-avdelinger.

4. Closed Loop Reporting

Inbound PR er i høyeste grad en datadrevet metodikk. Med teknikker hentet fra inbound marketing-metodikken og moderne verktøy klarer vi å måle effekten av PR-arbeid. Med innsikt i hvilke historier, kanaler, medier og mediehus som fungerer, står du mye bedre rustet til å ta avgjørelser om videre tiltak.

Gjennom metoden test – mål – optimaliser vil du over tid bygge et PR-maskineri som gir deg de best mulige resultatene.

 New call-to-action

Knut Pedersen

Knut Pedersen

Knut er gründer og CEO i Spring. Han har en genuin tro på at entreprenørskap og teknologi er den nye olja vi skal leve av i fremtiden, og bygger nå Nordens ledende HubSpot- og vekstpartner. Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Østfold og grunnla selskapet i 2014 sammen med barndomskameraten Christoffer.

Vi anbefaler også

Se alle innlegg