<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Kryssdigitalisering og den digitale revolusjonen

mann som ser på en tagle med ting som henger sammen

Gjennom flere interne og eksterne prosjekter i den senere tid, ser jeg tydelig at den digitale revolusjonen er full i gang. Mange ønsker gjerne å ta vite hva, hvordan og hvorfor, så derfor deler jeg noen av mine tanker, opplevelser og erfaringer for å gi deg tips til hvordan du skal starte reisen i forhold til kryssdigitalisering og IoT.
Ved å koble sammen data og enheter, vil vi få et tydeligere bilde som kan bidra til å:

- Øke effektiviteten
- Redusere kostnader
- Forbedre kundeopplevelsen
- Ta raskere og mer veloverveide beslutninger på vegne av selskapet

Statistikk viser at opptil 89% av selskapene som fokuserer på kryssdigitalisering opplever betydelige produktivitetsgevinster. 

Her kan du lese hele artikkelen min, som tidligere er postet på min LinkedIn-profil. 

Kryssdigitalisering henviser til sømløse integrasjoner og samspill mellom ulike digitale applikasjoner og systemer i en organisasjon. Dette har blitt stadig viktigere i dagens selskaper fordi det er en enkel måte å øke effektiviteten, datautvekslingen og forkorte beslutningsprosessen på tvers av ulike funksjonsområder. Det å sy sammen applikasjonene - stegvis - vil på sikt gi selskaper mer kontroll over egen virksomhet og hver enkelt arbeid får mer innsikt i hvilken viktig rolle de har samt hvilke verdier de skaper.

Hvorfor bør du fokusere på kryssdigitalisering?

 • Økt effektivitet: Integrering av systemer som CRM (Kundebehandling), ERP (Ressursplanlegging for bedrifter), HRM (Personalbehandling) og analyse gir en helhetlig visning av virksomheten. Dette gjør det enklere å samordne ressurser og prosesser, noe som igjen kan bidra til å øke effektiviteten betydelig. Flaskehalser, begrensninger og allokering blir raskere bemerket og håndtert. Dette gjør deg til et mer agilt selskap.
 • Forbedret kundeopplevelse: Med kryssdigitalisering kan du skape en 360-graders visning av kundene. Dette åpner for mer personlig markedsføring, raskere respons på kundehenvendelser og bedre forståelse av kundeadferd. Investeringene som gjøres på markedsføring gir større avkasting, kundene forblir fornøyde og dere forstår mer av hva samt hvordan dere agere i forhold til deres kunder.
 • Bedre beslutningsgrunnlag: Data fra ulike deler av virksomheten kan kombineres for å gi bedre innsikt og mer nøyaktige prognoser. Dette er avgjørende for strategisk beslutningstaking når tiden er begrenset og dere gjerne ønsker å ta en veloverveid avgjørelse på vegne av selskapet.
 • Kostnadsbesparelser: Effektivitetsforbedringer og automatisering kan bidra til å redusere kostnader, inkludert besparelser knyttet til antall årsverk som kreves for manuelle oppgaver eller allokere ressursene til nye og mer spennende oppgaver internt. Innen 2025 vil maskinlæring skape ca 97 millioner nye roller og dermed er det ikke nødvendig å frykte ny teknologi.

Hvilke gevinster eller besparelser kan kryss digitalisering gi?

Selv om tallene kan variere, er det generelle gevinster som du kan forvente ved fokusere mer på kryssdigitalisering:

 • En bedre bunnlinje: Effektivitetsforbedringer og økt kundeengasjement vil på sikt kunne føre til både høyere inntekter og profitt.
 • Bedre kontroll: Kryssdigitalisering gir bedre kontroll over ditt selskaps prosesser og data, noe som reduserer risiko og øker samsvar med forskrifter.
 • Effektivisering som gir nye muligheter: Automatisering og prosessoptimalisering kan redusere behovet for manuelt arbeid i noen sammenhenger. Besparelse i forhold årsverk kan variere og dere kan velge å allokere viktige interne ressurser til nye områder, men det kan være betydelig, spesielt i oppgaver som tidligere var tidkrevende og manuelle. Selv jobber jeg hele tiden aktivt med å begrense manuelle prosesser for å unngå "tidstyver" når det allerede finnes løsninger. Work smarter, not harder.

Så hvordan kan du starte med kryssdigitalisering?

Her er noen tips til hva du kan gjøre for å begynne på kryssdigitaliseringsreisen:

 • 1. Definer dine mål: Start med å klart definere hva du ønsker å oppnå med kryssdigitalisering. Ønsker du økt effektivitet, bedre kundeopplevelse eller kostnadsbesparelser? Tydelige mål vil veilede dere gjennom hele prosessen og det blir lettere å vise til investeringskostnad vs gevinstrealisering.
 • 2. Kartlegg nåværende systemer og prosesser: Forstå dine nåværende systemer og prosesser i dybden ved å involvere deg mer i arbeid til hver enkelt enhet. På den måten vet du hva de gjør, hvordan de jobber, hva de tenker og ofte så har de tips til forbedringsområder de selv kan tenke seg. Med andre ord begynner hver enkelt ansatt den digitale reisen og viser engasjement om du sørger for at de blir hørt. Identifiser så flaskehalser og områder som kan forbedres gjennom kryssdigitalisering.
 • 3. Bygg et tverrfaglig team: Samle "eksperter" (ansatte med langs fartstid eller ledere som har utviklet seg naturlig) fra forskjellige avdelinger i organisasjonen. Dette vil hjelpe med å sikre at alle perspektiver er representert i kryssdigitaliseringsprosjektet.
 • 4. Velg riktig teknologi: Utforsk og velg digitale verktøy og systemer som passer best til dine behov. Dette kan inkludere CRM- og ERP-løsninger, analyseverktøy og HRM-systemer. Forskjellige systemer har forskjellige styrker og noen fungerer bedre i det nordiske markedet enn andre. Strategiske planer knyttet til ekspansjon utover landegrensene vil være med på å begrunne hvilket system dere skal bruke.
 • 5. Implementer i faser: Start med mindre, overkommelige prosjekter og bygg deretter oppover. Dette reduserer risiko og gir tid til å tilpasse seg endringer. I tillegg vil dere gradvis kunne se forbedringene og dermed ha et godt grunnlag til å bygge videre.
 • 6. Opplæring og endringsledelse: Gi nødvendig opplæring til de ansatte, og vær klar over at endringsledelse er viktig for å sikre en jevn overgang til de nye digitale prosessene. Om dere ønsker ytterligere innsikt i dette, så kan jeg varmt anbefale BI Norwegian Business School sitt kurs Digitalisering og Endringskapasitet: https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/executive-short-courses/digitalisering-og-endringskapasitet/
 • 7. Mål og tilpass: Systemer som allerede er implementert bør kontinuerlig måles og tilpasses for å sikre at de oppfyller målene og gir ønsket avkastning. Det kommer fortløpende oppdateringer med ny funksjonalitet og det jeg ser hos kundene er at de kun tar i bruk en brøkdel av potensialet som finnes i de systemene de har i dag. Dere kan allerede ha en løsning på noen av deres flaskehalser rett under nesen. Fordel derfor ansvarsområde og la noen ansatte bli superbrukere som setter seg godt i de systemene dere bruker. Dokumenter arbeidet underveis for å sikre at andre kan ta over om den ene ressursen faller fra og minimer risikoen.
 • 8. Del suksesshistoriene: Del dine suksesshistorier med andre i bransjen og lær av deres erfaringer. Samarbeid og deling av kunnskap er med på å akselerere digital transformasjon og skaper en trygghet. Selv henviser jeg kunder i samme bransjer til hverandre om det er grep selskap A har gjort som selskap B bør vurdere.
 • 9. Hold deg oppdatert: Teknologi og trender endrer seg raskt. Fortsett å overvåke og tilpass deg markedet samt konkurransesituasojnen for å være et steg foran andre.
 • 10. Start nå: Ikke utsett eller prokastiner. Begynn reisen mot kryssdigitalisering nå om dere ser et behov fordi det kan være den avgjørende faktoren for deres suksess.

Konklusjon

Kryssdigitalisering er enkelt, men en faktor få tenker på som en begynnelse på å ta nødvendige grep og dermed skape vekst i selskapet gjennom optimalisering og innsikt.

Definere mål, kartlegge nåværende systemer og bygg et sterkt team som får et målrettet fokus. Den fjerde industrielle revolusjonen kommer og kryssdigitalisering vil være en naturlig strategi for fremoverlente selskaper. Internet of Things (IoT) gir oss en unik mulighet til å koble sammen enheter og systemer som aldri før, og dette danner grunnlaget for den neste bølgen av innovasjon og effektivitet. Maskiner, data og mennesker vil samarbeide når som helst og hvor som helst.

Selv om teknologi er selve nøkkelen, så er det menneskene som gir teknologi liv og formål. Kryssdigitalisering handler ikke bare om å automatisere oppgaver, men også om å styrke våre ansatte og gi dem verktøyene de trenger for å lykkes. Det er menneskene som vil drive endringer og innovasjon i organisasjonen, og teknologien er en alliert på reisen.

Marcus André Solum

Marcus André Solum

Marcus Solum er Nordic Commercial Product Manager i Amesto Techhouse med fokus på Digital Insights. Han har over 20 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, nasjonalt og internasjonalt. Marcus har en bachelor i International Business and Shipping Management fra Norwegian Business School BI og har i tillegg studert Digital transformasjon ved samme skole. Før han begynte i Amesto Techhouse, jobbet han blant annet som Chief Product Manager i Tietoevry, Nordic Sales Manager i Amesto FortyTwo og Fleet Manager i Tesla

Vi anbefaler også

Se alle innlegg