<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Sett kunden først! Hvordan få et velsmurt maskineri med CRM-system

11nov17-ny

CRM står for Customer Relationship Management, eller kunderelasjonshåndtering på norsk. Et godt CRM-system gjør det enklere å skaffe kunder, følge opp kunder og beholde kunder. Løsningen er rett og slett både markedsførerens og selgerens beste venn, fordi den leverer en mye bedre kundeopplevelse.

Kunder i dag kjøper på en helt annen måte enn tidligere. Tar du i bruk et moderne CRM-system, vil din bedrift klare å tilpasse seg denne utviklingen. For å oppnå fornøyde kunder, gjentatte salg og forbedret bunnlinje må du sette kunden først. Det lyder kanskje som en selvfølge i 2018, men overraskende mange bedrifter baserer kunderelasjonshåndteringen på ineffektive og tungvinte løsninger.

Et godt CRM-system gir deg målinger på hvert trinn i kundenes kjøpsprosess. Det er akkurat det verktøyet du trenger for å maksimere verdien av dine kunder og oppnå en langsiktig og mer solid markeds- og salgsstrategi.

I dette innlegget ser vi nærmere på de største fordelene med å la dine markedsførere og selgere ta i bruk en CRM-løsning.

 

Hva markedsavdelingen kan oppnå med et CRM-system

 

Bedre markedsføringskampanjer

Et ordentlig CRM og datagrunnlaget det gir deg, hjelper deg med å lage markedsføringskampanjer som virkelig treffer blink hos målgruppen. Ved å spisse ditt budskap og tilbud basert på all data du har om kunden, forsterker du kunderelasjonen – og veien til en strålende fornøyd kunde og verdifull ambassadør er kort.

Er det kundegrupper du må sette inn ekstra ressurser mot? CRM-et gir deg svaret.

 

Viser effekten markedstiltakene har på salget

Med gode CRM-plattformer slipper du å gjette. Sanntidsinformasjon om den digitale aktiviteten til leads gir deg konkrete kriterier for å bedømme når et lead er salgskvalifisert (SKL), og når et salgskvalifisert lead er en salgsmulighet.

CRM gir deg stålkontroll på effekten hver markedsføringsaktivitet har på salget. På den måten får du identifisert eventuelle hull i salgsprosessen, hvor leads forsvinner.

 

Viser hvilke markedsføringskampanjer som vinner salgene

Gode markedsførere hviler aldri på laurbærene – de finner hele tiden innovative måter å markedsføre mot ulike målgrupper og segmenter på. Det betyr at det etter hvert blir vel mange kampanjer å holde styr på.

CRM viser deg hvilke kampanjer som gir flest leads, og hvilke som lukker flest salg. Dette er essensiell informasjon når du skal planlegge fremtidige kampanjer med høy treffsikkerhet.

 

Viser hvilke kampanjer som gir høyest avkastning

Hvordan kan marked bevise at hver markedsføringskampanje faktisk gir resultater? Med CRM kan du spore avkastning/ROI, etter først å ha etablert attribusjonsmodeller. Du bruker CRM-systemet til å måle og spore kostnaden av hver kampanje, og deretter måler du det opp mot salget den genererer.

Et CRM-system gir deg det store bildet og viser deg hvordan verdien strekker seg over alle kontaktpunktene med kundene.

 

Hva slags markedsføring bør du satse mer på? CRM-et gir deg svaret

Med en CRM-løsning trenger ikke lenger marked å synse om hvilke kampanjer som lykkes best og derfor bør investeres mer penger i. Dere får datagrunnlaget som viser effekten markedsføringen får på salget, og hvor i pipelinen de ulike kampanjene har størst virkning. Disse dataene kan dere bruke til å kjøre videre på tiltakene som gir best resultater, eller dere kan bruke dem til å lage helt nye og datadrevne kampanjer.

Et CRM gir markedsavdelingen konkret innsikt i hvor bra hvert enkelt markedstiltak gjør det. Fremmer eller motvirker det konverteringsprosessen? Dette er helt avgjørende informasjon for å lage og gjennomføre en konkurransedyktig markedsplan som øker salget og gir vekst.

 

Hva salgsavdelingen kan oppnå med et CRM-system

 

Kundetilfredsheten og lojaliteten øker

I den nye forbrukervirkeligheten velger kunden den leverandøren han eller hun har sterkest relasjon til.

Med et CRM-system føler kunden at du faktisk husker all kontakt du har hatt med ham eller henne, fordi du som selger enkelt kan analysere deres behov og komme utfordringer i forkjøpet. Dermed får kunden en mer personalisert kjøpsopplevelse – og vender tilbake, igjen og igjen.

 

Salgsteamet blir mer effektivt

Hva begeistrer enhver kunde? En selger som responderer raskt og til rett tid på henvendelser.

Et CRM-system veileder selgerne steg for steg gjennom salgsprosessen, med sanntidsinformasjon om digital aktivitet til både kunder og leads. Derfor kan salgsmedarbeiderne bearbeide flere kunder samtidig og lettere planlegge fremover i tid. Alle leads og kampanjer kan spores, fra A til Å. Ingen kunde blir glemt eller oversett, da systemet holder rede på alle aktiviteter, og hva som er kommunisert til kunden.

Kommunikasjonen internt i virksomheten blir dessuten betydelig forbedret når relevant informasjon om potensielle kunders interesser, preferanser og adferd er registrert. Dette er enkelt å hente ut av CRM-programvaren, og det gir en salgsstøtte som gjør at målet for både marked og salg oppnås: å selge mest mulig.

Ikke nok med det – selgerne blir mer mobile med CRM. Når de er i kundemøter eller på farten, har de full tilgang til databasen og alle aktiviteter.

 

Trekker nye kunder til bedriften

Enhver selger har opplevd at besøkende på nettsiden ikke konverterer til betalende kunder. Men nøyaktig hvor skal du gjøre tiltakene som trengs for å optimalisere konverteringen? Hvor i pipelinen stopper det opp? Hvilke hull må tettes for å gi potensielle kunder bedre brukeropplevelse? Med et CRM-system får du informasjonen du må ha for å sette inn støtet mot dine prospekter, med riktig budskap og vinkling, til riktig tid.

Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene i kundehåndteringen. Du identifiserer nødvendige tiltak enklere og raskere, enten det gjelder økt trafikk i digitale kanaler eller høyere konverteringsrate fra tilbud til kunde.

Man behøver ikke å være rakettforsker for å konkludere med at bedre og raskere oppfølging av leads og eksisterende kunder betyr bedre kundeservice. Som igjen betyr at kundene blir værende hos deg – og skryter av deg til andre.

Resultatet? Flere kunder!

 

Bedre samkjøring mellom markedsføring og salg

Marked og salg må jobbe skulder ved skulder for å oppnå vekst i bedriften. Likevel ser vi at de to funksjonene ikke sjelden jobber i hver sin silo, bruker ulike systemer og opererer med ulike definisjoner på ‘suksess’.

CRM-programvare hjelper deg med å få på plass sømløs samkjøring mellom markeds- og salgsavdelingen. Dette er avgjørende for at bedriften din skal generere og kvalifisere nok leads til at du når dine vekstmål.

 

Jobben blir lettere og salgsvolumet øker

Riktig og strategisk bruk av et CRM-system gjør arbeidshverdagen enklere for både markeds- og salgsavdelingen – og øker produktiviteten for begge funksjoner.

CRM automatiserer kunderettede forretningsprosesser og fjerner flaskehalser:

Som markedsfører får du tilgang på en database med verdifull informasjon om nåværende kunder og leads, på transaksjonsnivå. Det hjelper deg med å skaffe flere kvalifiserte leads samtidig som du sparer tid.

Med datadrevet markedsføring kan bedrifter bruke verdifull informasjon til å lukke salg, holde på kundene og bygge lojalitet.

Som selger får du hjelp til å utføre beste praksis, prioritere salgsaktivitetene og bruke tiden optimalt. Et CRM gjør det lettere å forberede gode kundedialoger, utarbeide gode tilbud og følge opp i etterkant. Dette bidrar til økt salg og genererer høyere inntekter. Dessuten blir det enklere å budsjettere fremtidig inntekt.

What’s not to like…?

 

HubSpot CRM

HubSpot CRM

Med HubSpots funksjonsrike og brukervennlige CRM-løsning får du et komplett markedsførings- og salgsverktøy – helt gratis.

HubSpot CRM kombinerer alle salg, all markedsføring og alle kundeinteraksjoner i én løsning. Markedsavdelingen får all funksjonalitet den behøver for å generere leads. Selgerne får en enklere jobb, fordi løsningen automatiserer og forenkler salgsprosessene. De kan senke skuldrene og si farvel til rotete regneark, overfylte innbokser og klønete verktøy som hemmer produktiviteten.

Det tar bare noen minutter å lære seg å bruke HubSpot CRM – ikke ukevis. Det betyr økt salg og mindre tidkrevende punching av data.

På én eneste brukervennlig og oversiktlig plattform kan markedsføreren og selgeren oppdatere og dele all form for kundeinformasjon og kunderelatert kommunikasjon.

Dessuten er bloggverktøy integrert i HubSpots CRM-løsning. Du kan enkelt spore hvilken effekt et blogginnlegg har på generering av nye leads, salgsmuligheter og kunder.

 New Call-to-action

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.