<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Skrive innhold selv, eller hyre inn et byrå?

Vurderer din bedrift å sette i gang med inbound marketing?

Da er dere sikkert innforstått med at det vil bli behov for å produsere og publisere innhold. Mye innhold. Av ypperste kvalitet. Og ikke en gang imellom, men hver eneste uke. 

Dette krever kapasitet og tid, og da melder spørsmålet seg: Vil dere selv klare å skrive fagartikler og e-bøker så ofte og regelmessig som inbound marketing krever, eller er dere bedre tjent med å bruke et byrå med erfarne innholdsskribenter?

 

Bedriftsblogging – det mest effektive markedsføringsverktøyet

For noen siden var inbound marketing fortsatt et relativt ukjent begrep for mange norske bedrifter. Dette endret seg i løpet av 2019. Skulle man si det litt pompøst, kunne man kalle det et paradigmeskifte. Med ett fikk de fleste merkevarer, både innen B2B og B2C, øynene opp for inbound-tilnærmingen til markedsføring og salg. 

Årsaken er nok ikke mer komplisert enn at inbound marketing gir fremragende resultater.

Understøttet av riktig teknologi og tradisjonelle, outbound tiltak som betalt annonsering er inbound en av de mest effektive markedsstrategiene for bedrifter som ønsker skalerbar vekst og et vinnende konkurransefortrinn. 

Veien dit er brolagt med godt innhold. Skal bedriften din posisjonere seg som en tankeleder og bli en “leadsmaskin”, må dere sette i gang med systematisk fagblogging.

 

Hva kreves for å skrive innholdet selv?

Markedsføring nå handler om å bli oppdaget av potensielle kunder som gjennomfører 60–70 prosent av kjøpsreisen selv, i Google. For å drive ny trafikk til nettsiden din og konvertere trafikken til leads, må du over tid publisere kundereisetilpasset og leservennlig innhold som gir målgruppen verdi. 

Realiteten er at de færreste bedrifter i dag har kapasiteten internt til å klare dette helt på egen hånd. Eller, i teorien har de kanskje det. Men i praksis blir virkeligheten en annen når travle medarbeidere skal levere på kravet om å ferdigstille bloggartikler én eller to ganger i uken, året rundt – og i tillegg produsere alt fra e-bøker og guider til sjekklister og whitepapers. Da er det lett å havne bakpå, fordi mer presserende oppgaver kommer i veien.

I innlegget Hvordan kan et eksternt byrå skrive kvalitetsinnhold for din bedrift? kommer jeg inn på hva som kreves av en organisasjon som skal stå for innholdsproduksjonen inhouse. For å oppsummere:

1. Du må ha ansatte som har lyst og vilje til å skrive

Har du fageksperter internt som skriver godt, og som i tillegg kan frigjøres fra andre oppgaver for å produsere tekstinnhold? Helst bør det være to personer involvert i arbeidet med innhold, slik at de kan korrekturlese og språkvaske hverandres tekster. 

2. Dere må ha tid (mer tid enn du tror)

For en som ikke er spesielt skrivevant, kan et blogginnlegg ta fra tre–fire timer til en hel dag. Underveis oppstår det gjerne ting som forstyrrer skriveprosessen (avtaler, møter, telefoner, etc.). Dermed blir skrivingen fragmentarisk og ustrukturert, noe som kan gå utover kvaliteten.

3. Dere må kunne mer enn å skrive

Å drifte en bedriftsblogg som del av en satsing på innholdsmarkedsføring innebærer langt mer enn å skrive. I tillegg til å kunne planlegge, kvalitetssikre og søkemotoroptimalisere innholdet og forstå inbound-metodikken, må du finne gode bilder, kunne bruke avanserte bilderedigeringsverktøy, produsere premiuminnhold, designe CTA-er, distribuere innholdet via sosiale kanaler – og flere andre oppgaver som krever spisskompetanse på digital markedsføring. 

Les også: Er inbound marketing en god investering for din bedrift?

 

Gode effekter av å outsource innholdsproduksjonen

B2B-bedrifter må blogge – tallenes tale fra HubSpot er klar på dét. Med en solid bloggstrategi driver du høyrelevant trafikk til nettsiden din og genererer flere leads. Men for bedrifter har blogging også annen nytterverdi: Det å skrive gjør deg til en bedre “tenker”. De fleste av oss har nok hatt aha-opplevelser i skriveprosessen, selv når vi skriver om et fagfelt vi jobber med til daglig. 

Når du som leder setter deg ned og skriver en bloggartikkel om et gitt tema, tvinges du til å reflektere, sortere tankene, formulere argumenter og se ting fra flere perspektiver. Denne tankeprosessen vil ofte gi deg nye ideer og dypere innsikter, noe som vil bidra til at du i etterkant kan formulere tydeligere og mer overbevisende markedsbudskap.

De samme mekanismene settes i sving når bedriften din begynner å samarbeide med et eksternt byrå om å skrive innhold. Forskjellen er at hele bedriften vil nyte godt av den faglige bevisstgjøringsprosessen., ikke bare hver enkelt leder og fagekspert.

 

Samarbeid om innhold styrker egen merkevareforståelse

Flere hoder tenker bedre enn ett. Når dere sparker ball med én eller flere eksterne innholdsskribenter, oppstår det ofte en – unnskyld moteordet – synergieffekt som kan utvide perspektivet på selskapets misjon og på egen virksomhet.   

Hvorfor? Jo, fordi innholdssamarbeidet mellom bedriften og byrået innebærer at ledere og fagpersoner jevnlig blir intervjuet av tekstforfatterne i inbound-teamet. Dermed oppstår en lærer-elev-dynamikk, hvor ikke bare tekstforfatteren styrker sin forståelse av det aktuelle fagområdet, men hvor også fagpersonen som blir intervjuet, kommer nærmere sitt eget fagfelt / sin egen kompetanse.

Over tid vil et løpende og systematisk tekstsamarbeid kunne føre til at en bedrift ser produkt- og tjenestespekteret sitt, og for så vidt hele merkevaren som sådan, i nytt lys. Innholdsproduksjonsprosessen kan rett og slett gi grobunn for nye ideer og innsikter som dere kan omsette til smarte markedstiltak og strategisk posisjonering. 

Kort sagt: Profesjonell blogging i samarbeid med et innholdsbyrå hjelper bedriften med faglig og identitetsmessig vekst.

Enda en vesentlig fordel ved å hyre inn eksterne innholdsskribenter er at de er eksperter på å formidle komplekse budskap på en lettfattelig måte. En dreven tekstforfatter har årelang trening i å gjøre innviklet fagsjargong og stammespråk om til SEO-optimalisert klarspråk som både målgruppen og søkemotorene responderer på.

Eksempel: Dualog

Det norske teknologiselskapet Dualog, som utvikler og leverer digitale løsninger til shippingaktører for kommunikasjon og datautveksling mellom fartøy og land, har valgt å satse på inbound marketing som en del av sin markedsstrategi. 

Gjennom bloggartikler og e-bøker løfter selskapet frem forretningsverdien av maritim digitalisering og viser hvordan deres produkter og tjenester bidrar til sikre og effektive kommunikasjonstjenester om bord på skip. Slik blir Dualog både en tankeleder og en veileder for en sektor som står midt i en omfattende digital og regulatorisk omstilling. 

 

Eksempel-Dualog

 

Bak innholdet Dualog publiserer, ligger en skrive- og tankeprosess som har vært med på å tydeliggjøre selskapets posisjon som muliggjører for digital skipsfart. Denne videreutviklingen av brandet er blant annet stimulert av samspillet mellom selskapets egne fageksperter og tekstforfatterne i digitalbyrået de har valgt å outsource innholdsproduksjonen til

 

Konklusjon: Det lønner seg å engasjere et innholdsbyrå

Et eksternt byrå har etablerte prosesser som sikrer at innholdsproduksjonen er basert på en velfundert strategi, og at den opprettholdes og kvalitetssikres også i en hektisk hverdag med lite ledig kapasitet internt. 

Ved å alliere deg med erfarne fagfolk som er spesialister på innholdsmarkedsføring, og som derfor har kompetansen til å iverksette effektive kampanjer og strategier, har du mye høyere sjanse for å lykkes med din satsing på innhold.

 

New call-to-action

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.