<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Slik bygger du gode målsetninger i markedsplanen

Techweb-mal

Noe av det viktigste arbeidet i markedsplanen er å definere gode målsetninger. Det sies at en overvekt av målsetningene i markedsplanen bør være langsiktige, og at en litt mindre andel bør være kortsiktige mål med kortere tidshorisont. Men det er mer grunnleggende prinsipper som bør ligge til grunn når man utarbeider målsetninger.

I dette innlegget gir vi deg 4 steg for å bygge gode målsetninger i markedsplanen.

Steg 1: Er målene SMART(e)?

En stor utfordring for mange markedsførere er å måle effekt av markedsføringstiltakene. Ved å forankre målene etter SMART-prinsippene vil du kunne løse en god del utfordringer knyttet til effektmåling av markedsaktiviteter, samt la ROI snakke for seg selv.

SMART-mål er: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, og Time-bound.

Et eksempel på målsetninger som er basert på disse prinsippene, kan være langsiktig målsetning om å øke antall kunder, besøkende, leads og digital synlighet med en oppnåelig prosentvis økning innen ett år.

Steg 2: Lag langsiktige målsetninger

Å definere overordnede målsetninger er en kjent og viktig suksessfaktor. Når du lager overordnede målsetninger, kan det være nyttig å klassifisere disse inn i forretningsmål, salgsmål og markedsmål. Disse målene bør igjen strekke seg over en lengre tidsperiode, som f. eks. en 12 måneders periode, for at de skal være realistiske.

Målsetninger bør også være forankret i en analyse av nåsituasjonen med tall for nettsiden. I analysen er det nyttig å vise til antall besøkende, leads og kunder. Dersom et av de langsiktige målene er å øke den digitale synligheten, kan en KPI knyttet til dette være å øke traffic rank-en.

Gode langsiktige mål bør være forankret i nåværende situasjon og legger deretter grunnlaget for tiltakene i markedsplanen. Eksempler på gode målsetninger kan være økning i besøkende, leads og kunder i antall eller prosent.

 

 Steg 3: Lag kortsiktige målsetninger


For å lykkes med å oppnå de langsiktige målsetningene bør du også ha et kortsiktig perspektiv over målsetningene dine. Utviklingen av den digitale verdenen gjør også at virkeligheten fort kan se annerledes ut innen kort tid, noe som igjen viser viktigheten av å ha mulighet til å evaluere og optimalisere underveis.

 

Steg 4: Evaluer og optimaliser

I løpet av hvert kvartal anbefaler vi at du kontinuerlig evaluerer resultatene av markedsaktivitetene. Kanskje finner du ut at et blogginnlegg bør endre tittel for å treffe bedre på relevans mot personas? Eller kanskje du finner ut at målsetningene for første kvartal ikke var realistiske? Ved å jobbe med kvartalsvise markedsplaner istedenfor kun èn 12 måneders markedsplan gjør du det mulig å optimalisere og endre kurs underveis.

 

New call-to-action

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.