<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Slik får du en kontinuerlig voksende nettside

25okt17-ny

De fleste bedrifter ønsker å ha en side som alltid er oppdatert og genererer trafikk og leads. Måten mange oppnår dette på, er gjennom inbound marketing. Dette er en bra start. Men er dette virkelig nok? Ja, i noen tilfeller er det kanskje det, i andre tilfeller trenger du kanskje å gjøre litt mer enn dette. Særlig hvis du er i et felt preget av hard konkurranse. Her gir vi deg noen tips til hvordan du skaper en kontinuerlig voksende nettside.

 

Du benytter deg kanskje allerede av inbound marketing, så din SEO bør være relativt god dersom du har holdt på med dette en stund. Men er nettsiden din optimal for besøkerens kjøpsreise? Det er et spørsmål verdt å stille. Alle som har vært med i prosessen med å split-teste en CTA, det vil si en klikkbar knapp som leder til en side med et innhold av noe slag, vet hvor mye så lite som fargevalg på knappen har å si. Forestill deg da at hele nettsiden split-testes for hele tiden å være optimal for kjøpsreisen.

 

lightbulb.pngTips 1: Ager på informasjon

Det er vanskelig å vokse som person uten å få ny kunnskap om ting. Det samme gjelder nettsider. Du har sikkert allerede masse informasjon som du har fått fra din side, men som ikke brukes før det er dags for et redesign. Når tiden har kommet for et redesign, er informasjonen kanskje allerede utdatert. Hvis du kontinuerlig tar grep basert på informasjonen du får inn, kan du også få nettsiden din til å vokse. Kjør en split-test på alt som går an å kjøre en split-test på, og gjør valg basert på dataen du får inn. Når en split-test er klar, så kjører du i gang en ny split-test og agerer på denne informasjonen.

Nå tenker du kanskje at dette høres veldig lurt ut, og at du vil ende opp med en side som er optimalisert for brukeren. Det er ikke helt riktig. Du vil aldri ende opp med en ferdig nettside, brukerens kjøpsreise endres hele tiden og målgruppen din kan endre kjøpsvaner. I noen tilfeller får du kanskje til og med en helt annen målgruppe enn den du startet med. Du vil isteden ha en side som kontinuerlig vokser og alltid er så optimalisert som den kan bli.

 

Tips 2: Minimer risikoen

holeintheground.png

Å lage en nettside innebærer som regel en relativt stor engangssum fulgt av et prosjekt som løper over noen måneder eller noen år. Alt som er blitt designet, er blitt designet ut fra personlige estetiske preferanser, eller i verste fall, basert på antakelser om hva målgruppen ønsker å se. Det er altså en ekstremt høy risiko assosiert med å bare lage en nettside som skal stå som statisk. Lag en rask skisse over hvordan du ønsker at nettsiden skal se ut, lanser den før den egentlig er helt klar, og gjør endringer kontinuerlig etter hvert som informasjon renner inn.

Dette vil minimere den finansielle risikoen, siden du fordeler summen over en lengre periode og bygger en nettside basert på faktisk data istedenfor antakelser eller personlige preferanser. Du vil få en kontinuerlig voksende nettside med en lavere risiko assosiert enn du ville med en konvensjonell nettside.

 

kombinerad.png

Tips 3: Kombiner denne metodikken med inbound marketing

Hvis du ikke allerede benytter deg av inbound marketing, så er det stor sjanse for at din nettside ikke lever opp til sitt fulle lead-genererings-potensial. Å kombinere inbound marketing med metodikken som kalles for "vekstdrevet webdesign" har vist seg å være veldig fordelaktig i mange tilfeller. Du har alltid ny og nyttig informasjon for besøkeren og har flere konverteringspunkter.

Jo flere konverteringspunkter du har på siden, desto bedre. Men det sier seg selv at du kanskje ikke skal ha 10 CTA-er eller 5 lead-flows på én og samme side. Ha besøkeren i tankene uansett hva du gjør på nettsiden, for det er faktisk besøkeren som bestemmer om din side er verdt å konvertere på eller ikke.

 

Vekstdrevet webdesign er en metodikk som er blitt drevet frem av HubSpot, og som er i sterk vekst i markedet av en grunn. Les mer om vekstdrevet webdesign i vår gratis e-bok og finn ut mer om hvordan din nettside kan dra nytte av denne metodikken.

Gratis e-bok: Vekstdrevet webdesign

Fredrik Lund

Fredrik Lund

Fredrik jobbet tidligere som inboundstrateg i Techweb, nå Amesto Growth.