<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Techweb Growth Day 2019

Growth day-3

Hvert kvartal arrangerer vi i Techweb noe vi kaller “Techweb Growth Day”. Konseptet innebærer at vi setter av en hel dag hvor vi fokuserer på teambuilding, internkursing, opplæring og kunnskapsdeling på tvers av våre kontorer.

 

Hva gjorde vi denne gangen?

Denne gangen fokuserte vi på å skape et enda bedre samhold på tvers av våre to kontorer i Sarpsborg og Oslo. Det siste året har Techweb opplevd stor vekst og vi har fått mange kompetente og flotte mennesker med oss på teamet. Av naturlige årsaker har vi møtt på en utfordring; nemlig det å opprettholde det gode samholdet mellom kontorene og ansatte. Dette ga oss ideen for hvordan vi skulle planlegge Techweb Growth Day denne gangen.

Oppgaven gikk ut på å produsere en film ved hjelp av kun mobilkamera og ressurser alle har tilgang på. Vi ble satt opp i 3 team, og ble blandet etter beste evne på tvers av fagområde og kontor. Med ulike erfaringer innenfor film og redigering fikk alle gruppene minst 1 person som har jobbet med dette før. 

 

Hvorfor valgte vi akkurat denne oppgaven? 

Mange selskap har flere kontorer eller avdelinger, men jobber kanskje mest med sitt eget team. Man innser at man kanskje ikke har så mye kontakt med flere av de ansatte som man burde, og derfor går glipp av mye tverfaglig lærdom. Techweb er ikke et unntak, og dette ønsket vi å gjøre noe med. 

Vi testet grensene for hva våre team var kapable til å produsere på svært begrenset tid, og med svært begrensede ressurser. Dette for å vise for oss selv, og andre at man ikke trenger å bruke millioner av kroner til utstyr, eller et stort produksjonsteam for å skape innhold som kan engasjere på nett.  

 

Hva skulle vi filme?

Tre temaer ble presentert, og til vår overraskelse valgte alle lagene å gå for samme tema: rekruttering. Utenom tema, sto vi helt fritt for hvordan vi skulle vinkle filmen. Med 5 effektive timer til å planlegge, produsere, redigere og presentere, endte vi opp med tre nokså forskjellige rekrutteringsfilmer. Vi avsluttet growth day med en avstemning om hvilken gruppe som hadde klart å produsere det beste produktet, før vi feiret årets første julebord - ja, vi har flere.

 

Oppgavens retningslinjer:

  • Varighet: 60-90 sek
  • Verktøy: mobiltelefon 
  • Filmkvalitet: 1080p 
  • Redigering: bedriftens videoredigeringsprogram
  • Musikk/lydspor fra en stock-lydbank.

 

Key takeaways

Dagen ble en kjempesuksess, med vanvittig laginnsats fra alle team. La oss bryte det ned i 3 underkategorier:

1. Samarbeid
Som nevnt var samarbeid det viktigste aspektet med dagen. Til tross for at teamene som var satt sammen ikke jobber sammen til daglig på grunn av arbeidsområder, lærte vi av hverandre og brukte hverandres ferdigheter som bidro til å fullføre prosjektet. 

2. Kvalitet på arbeidet
Kvaliteten i arbeidet som ble presentert var over all forventning. Alle leverte en fullstendig redigert film med et budskap og kvalitet vi ikke trodde var mulig med så få ressurser. 

3. Tilbakemelding fra de ansatte
 Samtlige ansatte har gitt uttrykk for at dagen var interessant, utfordrende og spennende. Slike oppgaver styrker relasjonen på tvers av kontorer, samt at man lærer mye av å samarbeide på tvers av team. En hel dag med fokus på internopplæring og pause fra daglig arbeid, ga et friskt pust og motivasjon til gjengen.

Andreas Brekstad

Andreas Brekstad

Andreas jobbet tidligere i Spring. Han har fullført utdannelse i Internasjonal Markedsføring ved Nanyang Technological University i Singapore. Han brenner for digital markedsføring, og da spesielt sosiale medier.

Vi anbefaler også

Se alle innlegg