<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Vi legger’n død! En artikkel i forhold til et gjenstridig språkvirus

Rett og galt i forhold til språket, det kan virke som en rød klut i forhold til noen hver av oss. I forhold til hver vår fjellskrent sitter vi og hamrer ned hjertesukk i forhold til at språkets endetid er nær. Lite får en nordmann mer forarget enn forsyndelser i forhold til gjeldende rettskrivning.

Den oppmerksomme leser legger nok merke til at jeg i foregående avsnitt in absurdum har byttet ut preposisjonene i, på, om og mot med sekkepreposisjonen i forhold til.

I floraen av språkets ville vekster som kan fremkalle akutte allergiske reaksjoner i finkalibrerte språkneser, er det særlig én ugressart som har spredt seg og slått rot som en gjenstridig tromsøpalme.

Nemlig feil bruk av uttrykket i forhold til.

Sekkepreposisjonenes ukronede potet og altmuligmann

Når jeg snakker, noe jeg helst gjør minst mulig av, griper jeg meg støtt og stadig i å si i forhold til der jeg egentlig skulle ha sagt for, i, om, når det gjelder, med tanke på, og så videre. Passe irritert på meg selv mumler jeg meg ferdig, uten å få med meg hva jeg selv sier. Men slik er det med muntlig kommunikasjon; det er ikke alltid nødvendig å snakke presist på millimeteren.

Skriftspråket, derimot, stiller strengere krav til nøyaktighet og klarhet. Når overdreven og feil bruk av i forhold til florerer i avisartikler og blogginnlegg, rykker det i sarte språknerver over det ganske land. Styggedommen er så utbredt at den har fått et eget navn: forholdisme. Begrepet ble innført av Per Egil Hegge, som brukte det flittig i sin språkspalte i Aftenposten.

Fenomenet forholdisme går ut på å erstatte vilkårlige preposisjoner på norsk med i forhold til. Det er blitt sagt om forholdisme at “det er som en epidemi. Mer smittsom enn forkjølelse. Mer langvarig enn kikhoste.”.

Eksempler på forholdismer finner man daglig, i nær sagt alle digitale og trykte medier. I et avisinnlegg om en omstridt skytebanesak skriver fylkesmannen i Troms: “Vi er også uenig i forhold til den beskrivelse som gis i forhold til hvem som har ansvar for hva i Hansens avisinnlegg i «iTromsø».”

Gå ta (skyte)banen!

Ta forholdsregler

I forhold til betyr ganske enkelt det samme som sammenlignet med. Kan det være så vanskelig å bruke uttrykket riktig?

Ikke ifølge Språkrådet, som har laget De ni forholdsreglene. Regel nummer tre lyder:

Som regel er det best å bruke en preposisjon (for, i, om, på osv.), «når det gjelder» eller «med tanke på». Noen ganger må du omformulere helt. Det koster litt, men du vil framstå som en bedre skribent eller taler.

Språkrådet gir følgende eksempler på feil og rett bruk:

Feil: Det pågår en debatt i forhold til denne saken. // Rett: Det pågår en debatt om denne saken.

Feil: Vi har et ansvar i forhold til dette problemet. // Rett: Vi har et ansvar for dette problemet.

Feil: Temperaturen vil synke ytterligere i forhold til helgen. // Rett: Temperaturen vil synke ytterligere i helgen.

Feil: Hyttedriften er stengt når reinen er som mest sårbar i forhold til kalvingen. // Rett: Hyttedriften er stengt når reinen er som mest sårbar på grunn av kalvingen.

Feil: Vi har en økende tendens i forhold til antall anmeldelser. // Rett: Vi har flere anmeldelser.

Feil: I forhold til fjellvettreglene er det viktig å følge dem. // Rett: Det er viktig å følge fjellvettreglene.

Fortsatt i stuss? Ikke fortvil – den godeste Jon Almås legger’n død:

 

New call-to-action

Først publisert: 19. januar 2019
Oppdatert: 9. mars 2022

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.