<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound marketing

Inbound marketing er en helhetlig strategi for å få flere leads, økt salg og sterkere merkevare.

amestogrowth_portrait_of_happy_ceo_with_suit_made_of_plants_300x300

Tiltrekk riktig trafikk til nettsiden

Med nyttig og relevant innhold bygger du tillit hos målgruppen og står frem som en tankeleder. Ved å utnytte verktøy som fagblogg, topic clusters, SEO, sosiale medier og betalt trafikk tiltrekker du den type trafikk som gir flere kunder og økt salg.

Book møte om Inbound

Konverter riktige besøkende til leads

Via landingssider tilbyr du innhold av høy verdi (e-bøker, sjekklister, webinar, videoer, el. l.) i bytte mot kontaktinformasjon. Slik konverterer du besøkende til leads.

Book møte om Inbound

Selg til riktige kunder

Via automatisert og skreddersydd e-post følger du alle leads opp til enhver tid, basert på brukerdata. Når potensielle kunder har vist digital aktivitet som tilsier at de ønsker å bli kontaktet, tar salg over og gir dem en personalisert kjøpsopplevelse som gir henrykte betalende kunder.

Book møte om Inbound

Skap kundebegeistring og få lojale ambassadører

Når du bygger sterke og varige relasjoner med kundene dine, høster du gevinsten i form av fantastiske merkevareambassadører. Inbound marketing posisjonerer din bedrift som en ressurs for kundene dine, slik at de deler ditt innhold og dine produkter eller tjenester med sitt nettverk.

Book møte om Inbound
amestogrowth_Create_an_image_depicting_a_joyful_and_confident

Din guide til inbound marketing

Lær hvordan du kan få mer trafikk, flere leads, økt salg og sterkere merkevare gjennom inbound marketing.

Last ned e-boken
Hva er inbound marketing_Ipad_Mockup_small

Slik hjelper Amesto Growth deg

1.
Strategi

Formålet med strategifasen er å utføre en analyse av din nåværende markeds- og salgsorganisasjon, identifisere ønsket posisjon og definere veien dit. Vi lager også en strategi for kampanjer og målsetning. Samtidig ser vi konkret på hvilket innhold som må produseres for nettopp å engasjere, hjelpe og aktivere dine personas.

2.
Iverksettelse

I denne fasen iverksetter vi strategien og setter opp den tekniske plattformen i tråd med dette. Vi oppretter blogg og produserer den første kampanjen. Videre sørger vi for at alle involverte parter får nødvendig opplæring, og vi tilrettelegger for at markeds- og salgsavdelingen effektivt jobber sammen mot felles mål.

3.
Kvartalssykluser

Når alt det tekniske er på plass og første kampanje er lansert, er det vår jobb å sørge for at alt går slik det skal. Vi fortsetter med løpende produksjon av innhold og inbound-kampanjer i tråd med angitte KPI-er. Med data i bunn høster vi hele tiden ny kunnskap og innsikt, som gjør oss i stand til å optimalisere strategien fortløpende og gjøre nødvendige kursjusteringer ved inngangen til påfølgende kvartal.

 

Ofte stilte spørsmål

Våre innholdsskribenter gjør grundige fagintervjuer med relevant personell i din bedrift, og skriver bloggartikler og premiuminnhold basert på dette.. Alt av tekstinnhold kvalitetssikres og godkjennes av dere før publisering. I tillegg gjør vi intern research og utfører detaljert konkurrent- og næringsanalyse for å få dybde- og breddeforståelse av bransjen/markedet dere opererer i.

Anslagsvis 6 til 8 timer per måned. Dette inkluderer bidrag til innholdsproduksjon, ukentlige møter (via videokonferanseverktøy) og løpende samarbeid.

Beste praksis for vekstbedrifter er gjerne å sette av 10–15 prosent av inntektene til markedsføring. Typisk investerer våre kunder et sted mellom 75 000 til 150 000 kroner per måned, avhengig av hvor høye vekstambisjoner bedriften har, og hvor mye innhold som må produseres for å nå målene som settes.
Kikk her for å lære mer

Ingen langsiktige kontrakter. Vi opererer på 3-måneders basis, med tilhørende operasjonelle gameplans. Vi utarbeider lengre strategiske planer, men vi ønsker ikke å binde deg til disse.

Inbound marketing hjelper deg med å øke trafikken på nettsiden, og gir deg flere kvalifiserte leads, høyere konvertering og en sterkere merkevare. Bedriftsspesifikk avkastning er avhengig av nøkkeltallsdata som blir etablert ved oppstart (f. eks. lengden på gjennomsnittlig salgssyklus, gjennomsnittlig inntekt per ny kunde, osv.)

I ukentlige samtaler diskuterer vi tidligere og kommende tiltak og resultatene av disse. Hvert kvartal går vi gjennom og vurderer fremgangen og justerer kurs ved behov. I tillegg får du døgnkontinuerlig tilgang til et dashboard med sanntidsdata knyttet til utvalgte KPI-er.

Inbound marketing er en langsiktig satsning som innebærer en betydelig investering – ikke bare i form av løpende kostnader, men også interne ressurser, tidsbruk og endringsvilje. Resultatene avhenger veldig av ditt utgangspunkt og din investering. Generelt ser man gode resultater etter 6–8 måneder.

Hvor fort vil du i gang?

 

Klar for å ta det neste steget?

Dine behov er unike. La oss begynne med en samtale for å diskutere dine behov, og for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg. Book en tid rett i min kalender, eller benytt kontaktskjema/telefon for en hyggelig prat.

David Aleksandersen_Kvadratisk David Aleksandersen
Chief Revenue Officer
+47 480 13 335   david@amestogrowth.com