<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot integrasjoner som strømlinjeformer dine arbeidsprosesser

Ikke sløs bort tiden din på manuelt arbeid. Det er kostbart og utsatt for menneskelige feil.

Start veksten

La oss bli effektive

01

Bryt ned siloene

Hubspot er et komplett økosystem for markedsføring, salg og kundeservice og inkluderer alle nødvendige verktøy for å bygge en helhetlig, digital kundereise. Allikevel kan det hende at du vil beholde noen av verktøyene du allerede bruker, eller at du har applikasjoner som støtter andre funksjoner som fakturering, regnskap eller ERP systemer. For å unngå siloer og dele data med Hubspot, trenger du å kunne integrere denne typen applikasjoner.

02

Del data sømløst

Ulike datasystemer må kommunisere med hverandre for å kunne dele data sømløst. Ideen med en integrasjon er at data samlet i ett system kan tilgjengeliggjøres i et annet. Når alle avdelinger i bedriften forholder seg til de samme dataene, kan dere bygge slanke prosesser, samarbeide tettere og øke effektiviteten. Tilgang til de samme høykvalitetsdataene er avgjørende for å bygge gode kundereiser.

Vi kan integrere HubSpot med dine systemer

Vi snakker mye om hvordan vi kan hjelpe deg med å utnytte potensialet i HubSpot. For det meste handler det om front-end funksjoner som du bruker i ditt daglige virke.

Det vi ikke snakker like mye om er våre utviklere som kjenner innsiden av HubSpot. Denne høyt kompetente gjengen med IT-ingeniører kan få HubSpot-portalen din til å kommunisere med de andre systemene du har ved å bygge integrasjoner mellom dem.

Ønsker du ikke integrasjon, men vil avvikle et av de gamle systemene dine uten å miste dataene dine, lager vi en migrasjon. Migrasjonen henter dataene fra de gamle systemene dine over i HubSpot.

diamond-badge-color

Slik er en Hubspot-integrasjonsprosess

Undersøkelsesfase

I denne fasen verifiserer vi kvaliteten på dataene dine. Alt vi trenger for å gjennomføre dette, er en enkel dataeksport fra det eksisterende systemet.

Forprosjekt

Forretningsrådgiveren eller HubSpot-spesialisten som har jobbet med dere så langt vil bistå utviklerne for å definere oppsett og views i dialog med dere. Mappinger, kundestatuser og andre parametre blir også definert i denne fasen.

Integrasjonen kodes

På grunnlag av funnene fra de to første fasene vil utviklerne utføre kodingen, kjøre tester og fullføre integrasjonen. Når du godkjenner dataflyten, går vi live.

Integrasjonen aktiveres

Du kan nå sømløst dele data mellom HubSpot og den eksterne applikasjonen.

Klar for det neste steget?

Vi har lang erfaring med integrasjoner og migrasjoner mellom HubSpot CRM og andre systemer. La oss ta en prat om dine utfordringer?

Start veksten