<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Integrera HubSpot till era övriga system

Slösa inte tid på manuellt arbete. Det är dyrt och ökar risken för onödiga fel. Behöver ni integrera HubSpot till övriga systemstöd inom organisationen? Då har ni kommit rätt.

HubSpot Operations Hub tillsammans med ett team riktigt vassa utvecklare löser just detta, sömlös integration för bättre beslut!

Ta en första dialog

Låt oss vara effektiva, på riktigt!

01

Skippa silotänket

Hubspot är ett komplett ekosystem för marknadsföring, försäljning och kundservice och innehåller alla nödvändiga verktyg för att bygga en holistisk, digital kundresa. Trots det kan det vara så att du vill behålla några av de verktyg du redan använder, eller att du har applikationer som stödjer andra funktioner som fakturering, redovisning eller affärssystem. För att undvika silos och dela data med Hubspot måste du kunna integrera den här typen av applikationer.

02

Dela och förädla data, sömlöst.

Olika systemstöd måste kommunicera med varandra för att kunna dela data sömlöst. Tanken med en integration är att data som samlas in i ett system kan göras tillgänglig i ett annat. När alla avdelningar i företaget hanterar samma data kan man bygga lean-processer, samarbeta närmare och öka effektiviteten. Tillgång till samma högkvalitativa data är avgörande för att bygga fantastiska kundresor.

Vi kan integrera HubSpot till era befintliga system.

Vi pratar mycket om hur vi kan hjälpa dig att utnyttja potentialen i HubSpot. För det mesta handlar det om front-end-funktioner som du använder i ditt dagliga arbete.

Det vi inte pratar lika mycket om är våra utvecklare som känner till alla detaljer i HubSpot. Denna mycket kompetenta grupp utvecklare och tekniska specialister kan få din HubSpot-portal att kommunicera med de andra systemen du har genom att bygga integrationer mellan dem.

Om du inte vill ha integration, men vill avveckla ett av dina gamla system utan att förlora din data, skapar vi en migrering. Migreringen för in data från dina gamla system till HubSpot.

diamond-badge-color

En integrationsprocess för HubSpot

Utredningsfas

I denna fas verifierar vi kvaliteten ert källdata. Allt vi behöver för att implementera detta är en enkel dataexport från det befintliga systemet.

Förprojekt

Er Growth Advisor eller HubSpot-specialist som har arbetat med dig hittills kommer att hjälpa utvecklarna att definiera layouter och vyer i dialog med dig. Mappningar, kundstatus och andra parametrar definieras också i denna fas.

Integrationsutveckling

Baserat på resultat från tidigare faser kommer nu utvecklarna koda lösningen, köra tester och slutföra integrationen. När du har godkänt dataflödet går vi live.

Implementationsfas

Du kan nu sömlöst dela data mellan HubSpot och den externa applikationen.

Redo för nästa steg?

Vi har lång erfarenhet av integrationer och migrationer mellan HubSpot CRM och andra system. Låt oss prata om dina utmaningar?

Ta en första dialog