<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sektretess, personuppgifter och cookies.

Sekretess- och cookie-förklaring

Spring Agency äger webbplatsen springagency.com. Allt innehåll som publiceras på vår webbplats tillhör oss. Återpublicering är inte tillåten om inte skriftligt tillstånd lämnats för detta. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandling av personuppgifter i enlighet med denna förklaring.

 

Vad är integritet?

Integritet är rätten att bestämma över personuppgifter om sig själv. Med personuppgifter avses all information och bedömningar som kan kopplas till dig som individ. Behandling av personuppgifter innebär all användning av personuppgifter, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande eller en kombination av sådan användning.

 

Behandling av personuppgifter

Spring Agency v/ daglig chef är personuppgiftsansvarig för vår behandling av personuppgifter. Spring Agency behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Spring Agency behandlar inte personuppgifter utan laglig grund för behandling och inte utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla ett lagligt behandlingssyfte. Våra underleverantörer får endast behandla personuppgifter för vår räkning i enlighet med databehandlingsavtalet och i enlighet med våra krav på informationssäkerhet.

Informationen som samlas in på vår webbplats kan komma att användas för marknadsföringsåtgärder såsom inbjudningar till seminarier, kurser, andra evenemang, information om våra tjänster samt annan direkt/indirekt marknadsföring. Vidare kan insamlad information även användas för statistik samt drift, underhåll och förbättring av våra webbplatser.

Spring Agency ansvarar inte för innehållet eller behandlingen av personuppgifter på externa webbplatser.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att kräva att personuppgifter om dig rättas om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Vidare har du även rätt att bli bortglömd, vilket innebär att du kan kräva att personuppgifter om dig raderas. Om det inte finns en särskild rättslig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna kommer dessa att raderas. Att lämna personuppgifter är frivilligt och samtycke till behandling av personuppgifter kan alltid återkallas.

Se kontaktuppgifterna nedan om du vill komma i kontakt med oss.

Om du vill ta bort dig själv från våra system kan du enkelt göra det här.

 

Cookies och webbanalys

Spring Agency använder cookies, även kallade cookies, på våra webbplatser. Cookies är en datafil som lagras på enheten du surfar från. Spring Agency använder bland annat cookies för att analysera användningen av våra webbplatser samt för marknadsföringsåtgärder vid till exempel nedladdning av material från vår webbplats. Vi använder Google Analytics och HubSpot på våra webbplatser.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Du kan dock blockera och radera cookies i din webbläsare.

Hubspot kommer att be din webbläsare att acceptera följande cookies (extern webbplats). När du besöker vår webbplats kommer cookies att spåra dig anonymt tills du skickar in dina kontaktuppgifter i ett av våra formulär och ger oss ditt samtycke till indirekt/direkt marknadsföring från oss. Samtycke innebär att information du lämnar kan kombineras med information som tidigare har anonymiserats om din användning av våra webbplatser. Om du vill ha mer information om hur detta fungerar kan du se här här. (extern webbplats).

Google Analytics är ett webbanalysverktyg som samlar in data och förbereder statistik så att vi kan förbättra och utveckla våra webbplatser. All data som samlas in via Google Analytics på våra webbplatser anonymiseras innan den lagras av Google. Om du vill välja bort Google Analytics kan du hitta information om detta här.

Observera att genom att blockera användningen av cookies kan du uppleva att vår webbplats inte fungerar optimalt.

Våra underleverantörer i samband med driften av våra webbplatser, webbanalyser och marknadsföringsinitiativ är:

  • HubSpot Inc.
  • Google Inc.
  • Facebook Inc.
  • LinkedIn Inc.

 

Val av lag och plats

Eventuella tvister ska handläggas i enlighet med Svensk lag vid tvistemål avgöras i Svensk Domstol.

Frågor

Om du skulle ha några frågor om detta uttalande eller om du till exempel vill ha tillgång till dina egna personuppgifter kan du kontakta oss på hello@springagency.com eller per post:

Spring Agency AS
Wilbergjordet 2,
1605 Fredrikstad

Ändringar i detta uttalande

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta uttalande. Alla ändringar gäller från det att de publicerades. Om du vill veta när deklarationen senast uppdaterades hittar du detta under "Senast uppdaterad" längst ner på sidan.

 

Senast uppdaterad: 2022-04-03