<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

HubSpot-rapportene som gir deg oversikt over markedstiltakene

mats_uma_1

Inbound marketing er uten tvil den mest effektive formen for digital markedsføring i dag. I motsetning til tradisjonell markedsføring fokuserer inbound marketing på å lage innhold av høy kvalitet i tråd med potensielle kjøperes interesser og behov.

HubSpot regnes for å være verktøyet som er best egnet for å implementere en inbound marketing-satsing. Programvaren er nemlig skreddersydd for nettopp dette, og ingenting annet.

For å få full utnyttelse av HubSpot og inbound marketing-satsingen er det viktig at man klarer å måle resultater og dra ut innsikt som kan brukes for å optimalisere innhold, kundereisen og strategiene videre. Det finnes ingen fasit på hva som er riktig å måle, men de følgende rapportene har vi hatt god suksess med. Disse kan enkelt lages i HubSpots eget rapporteringsverktøy.

Sesjoner – per kilde 

sessions_source

Den første rapporten på listen er omtrent en selvfølgelighet. Naturligvis ønsker vi å måle antall besøkende på nettsiden, og hvilke kilder som har bidratt til trafikken. Merk at vi her måler sesjoner, definert som en unik bruker innenfor et 30-minutters vindu. Dersom brukeren fortsatt bruker nettsiden etter 30 minutter, regnes det som en ny sesjon.

 

Nye leads / Nye MQLs – per kilde

nye_leads

En av de mest relevante KPI-ene å følge opp er nye leads og nye markedskvalifiserte leads (MQL). Vi opplever at vi får god oversikt ved å ta i bruk et stablet kolonnediagram for å visualisere dataene. Her får vi god oversikt over trendene. Har vi vekst i antall genererte leads? Hvilke kilder bidrar mest?

nye_mqls

Et markedskvalifisert lead er et lead som markedsavdelingen anser som "salgsklart". Etter inboundmetodikken vil et markedskvalifisert lead bli oversendt til salgsavdelingen for videre oppfølging. Derfor er det naturlig å følge opp denne rapporten tett på ukentlige/månedlige statusmøter.

Beste blogginnlegg og landingssider

beste_landingssider

 

Når man har oversikt over hvilke resultater man har fått, kan det være nyttig med rapporter som gir innsikt i hvordan resultatene ble oppnådd. Rapporten over gir innsikt i hvilken landingsside som har bidratt mest til nye kontakter, og hvilke premiuminnhold som har truffet best for din buyer persona.

beste_blogginnlegg

Den tilsvarende rapporten for blogginnlegg vil måle antall klikk på CTA-en som leder til landingssidene i rapporten over. Dette gir deg innsikt i hvor relevant CTA-en er til de individuelle blogginnleggene, samt hvilke temaer som opptar din buyer persona.

 

Rapportering per kampanje

kampanjer_first_touch

For å dra innsiktene enda lenger er det interresant å måle effekten på kampanjene du har produsert innhold rundt. Her kan man velge mellom "first touch" og "last touch" som attribusjonsmodeller.

FIRST TOUCH

First touch som attribusjonsmodell vil gi deg innsikt i hvilke kampanjer som har bidratt til en kontakts første besøk til nettsiden.

LAST TOUCH

I motsetning til first touch vil last touch gi deg innsikt i hvilke kampanjer som har bidratt til at en kontakt flyttes videre i kjøpsreisen mot å bli kunde.

 

Andre relevante KPI-er

Husk at målsetningene som er satt i markedsplanen, bør styre hvordan rapportene i HubSpot settes opp. Det er ingen hensikt i å måle effektiviteten av kampanjene hvis det ikke følges opp med tiltak for å optimalisere dem ved behov. Rapportene bør gjenspeile markedsplanen og gjøre det lett for deg å rapportere på resultatene mot denne.

 

New Call-to-action

Knut Pedersen

Knut Pedersen

Knut er gründer og CEO i Spring. Han har en genuin tro på at entreprenørskap og teknologi er den nye olja vi skal leve av i fremtiden, og bygger nå Nordens ledende HubSpot- og vekstpartner. Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Østfold og grunnla selskapet i 2014 sammen med barndomskameraten Christoffer.