<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hva er en buyer persona?

En av grunnene til at tradisjonell markedsføring (outbound marketing) ikke fungerer, er at de tradisjonelle markedsførerne ikke i stor nok grad tar hensyn til hvem de «snakker til».

Naturligvis vet de hvilke målgrupper de ønsker å gå etter, men de vet gjerne ingenting utover noen generelle demografiske opplysninger om den aktuelle målgruppen.

 

LES OGSÅ: Hva er Inbound marketing?

 

Hva er en buyer persona?

I inbound marketing er en av de viktigste oppgavene i en forberedende fase å utarbeide gode buyer personas, for å danne seg et omfattende og fyldig bilde av hvilke mennesker som vil lese innholdet ditt. De beste inbound marketing-kampanjene evner å underholde, lære bort, engasjere og gi verdi for menneskene du ønsker å komme i kontakt med.

En buyer persona er en fiktiv representasjon av en «typisk» person i målgruppen din. I tillegg til å vite hvor personaene typisk er bosatt, og hvor gamle de er, er det også relevant å vite hvilke sosiale medier de liker å bruke, hvor de går for underholdning og for å finne løsninger på deres utfordringer.


En buyer persona skal være så omfattende som mulig. Ikke bare er det nødvendig å vite konkrete fakta om den fiktive representasjonen av din ideelle kunde, men også denne personens historie. Denne kan være delvis oppdiktet, men så mye som mulig bør være basert på data.

 

Hvorfor er buyer personas så viktig?

Når du skal bygge deg et hus, må du være ekstra nøye når du bygger grunnmuren. Hvis grunnmuren er «litt» skjev, vil resten av huset bli veldig skjevt. Inbound marketing kan fungere på samme måte. Inbound-metodikken baserer seg på å levere relevant innhold på riktig sted, til riktig tid. For å kunne målrette innhold som er relevant nok, må vi vite, i detalj, hvem som skal fordøye innholdet. Hvis du ikke treffer med dine buyer personas, vil du heller ikke få godt utbytte av inbound marketing.

 

Hvordan komme i gang med buyer personas?

En bedrift kan ha alt fra 1 til 10-20 buyer personas. Hvis du er ny innen inbound marketing, starter du i det små. Begynn med én eller to personas. Du kan alltids lage flere underveis hvis det er behov for det.

De beste buyer personane er basert på markedsundersøkelser og innsikt du opparbeider deg fra din kontaktdatabase. Du kan for eksempel bruke spørreundersøkelser, intervjuer og andre verktøy for å danne deg et godt bilde av din «typiske» kunde.

Du bør danne deg et bilde på følgende punkter:

  • Stillingstittel/bransje
  • Sivilstand
  • Alder og bosted
  • Utfordringer
  • Målsetninger
  • Hvor går personen for å innhente ny informasjon (Google? Andre kilder til informasjon?)

Prøv å fortelle personens historie.

 

Til ettertanke

Nå har du fått litt innsikt i hva en buyer persona er, og hvorfor det er viktig å gjøre en grundig jobb med disse. Dersom du vil bruke inbound marketing for din bedrift, er dette det første steget. Husk at ved å gjøre grundig og godt arbeid på dine buyer personas, vil du forenkle jobben din når resten av strategien bygges!

Trenger du mer hjelp med å utarbeide dine personas, hjelper vi deg gjerne i riktig retning.

 New Call-to-action

 

 

LES MER:

6 trinn til vekst i bedriften med inbound marketing

11 grunner til at inbound marketing fungerer

5 grunner til at sosiale medier må være med i din inbound marketing-strategi

Knut Pedersen

Knut Pedersen

Knut er gründer og CEO i Spring. Han har en genuin tro på at entreprenørskap og teknologi er den nye olja vi skal leve av i fremtiden, og bygger nå Nordens ledende HubSpot- og vekstpartner. Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Østfold og grunnla selskapet i 2014 sammen med barndomskameraten Christoffer.