<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hva er SEO? [2020-versjon]

hubspot_dashboard

SEO er forkortelsen for søkemotoroptimalisering. SEO handler om å optimalisere nettsiden og dens innhold for å oppnå bedre rangering i søkemotorresultatene.

Dette omfatter tradisjonelt sett å blant annet benytte søkeordet man ønsker å rangere for i tittelen, meta-beskrivelsen, URLen og første avsnitt i teksten. I tillegg er det viktig at nettsiden er rask og at SSL-sertifikat er installert.

SEO i 2020

Takket være stadig raskere teknologiske fremskritt har vi forbrukere fått (enda) høyere forventninger til søkemotorer. Forbrukere stiller søkemotorene nokså komplekse spørsmål, med bruk av hele setninger og den vanlige setningsoppbyggingen vi bruker i dagligtalen, omtrent slik vi snakker til en venn.

Som følge av dette har Googles algoritmeoppdateringer de siste par–tre årene fokusert på å forstå den tematiske konteksten i disse søkene bedre. Utrullingen av algoritmeoppdateringen Hummingbird i 2013 var et ledd i denne dreiningen mot kontekstuell målretting.

Her ligger utfordringen: Hvordan skal du optimalisere innholdet for tusenvis av ulike long-tail-varianter av søkefrasene?

 

Temaklynger

Før vi kommer inn på hvorfor temaklynge-modellen gir bedre SEO, kan det være nyttig å se på et eksempel på hvordan SEO påvirkes av nettsidestrukturen.

HubSpot, som lanserte denne nye innholdsstrategien, har gitt et eksempel på hvordan deres interne lenkestruktur så ut før de gikk over til å benytte topic clusters:

Old structure
Illustrasjon: HubSpot.com

Denne uryddige arkitekturen gjorde det vanskeligere for søkemotoren å gjennomsøke alle sidene og nøkkelordene raskt nok, noe som ga dårligere SEO.

Google er avhengig av lenker for å navigere nettsiden effektivt, så når strukturen blir “hulter til bulter”, går det ut over søkemotoroptimaliseringen. Det som ofte skjer, er at de mange innleggene konkurrerer innbyrdes om å komme høyest mulig på resultatlisten – med det resultat at alle holdes nede.

Derfor trengs det en mer velorganisert struktur, slik at søkemotorene får beskjed om hvilke innlegg som bør prioriteres.

Ved å bygge den interne lenkestrukturen om til klynger av hovedtemaer på denne måten, blir det enkelt for søkemotorene å analysere alt innholdet og forstå at det henger sammen tematisk.

New structure

Illustrasjon: HubSpot.com

Inndelingen i “clusters” signaliserer til søkemotorene at innholdet har både bredde og dybde. Temasiden (pillar page) får større autoritet og troverdighet på det aktuelle temaet – og dermed høyere plassering i søkeresultatene.

Det kan kreve litt innsats å få omstrukturert innholdskatalogen, men du får lønn for strevet. Strategien vil gi deg store fortrinn i form av økt digital synlighet for bedriften din.

Med en nettside som er strukturelt optimalisert, får du større organisk rekkevidde. Dessuten hjelper det deg med å opprettholde en god innholdsstrategi på lengre sikt.

Les mer om temaklyngemodellen i vår e-bok om Topic Clusters:

 

New call-to-action

Knut Pedersen

Knut Pedersen

Knut er gründer og CEO i Spring. Han har en genuin tro på at entreprenørskap og teknologi er den nye olja vi skal leve av i fremtiden, og bygger nå Nordens ledende HubSpot- og vekstpartner. Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Østfold og grunnla selskapet i 2014 sammen med barndomskameraten Christoffer.