<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Slik skriver vi fagartikler til bedriften din

fagartikler-skriving

Det er ikke mange årene siden begrepet innholdsmarkedsføring fortsatt hadde en aura av hype rundt seg og i enkelte næringslivskretser ble møtt med mild overbærenhet.

I dag er situasjonen stikk motsatt: Overbærenhet går mer i retning av vekstbedrifter som ennå ikke har begynt å satse seriøst på innhold – og de blir stadig færre. Markedsavdelinger har i løpet av kort tid begynt å se mer ut som mediehus, og de store merkevarene ansetter journalister og skribenter.

Har man som merkevare ambisjoner om å bygge bedre kundereiser og ta en sterkere posisjon digitalt, kommer man ganske enkelt ikke utenom innholdsmarkedsføring i en eller annen form.

Din naturlige innholdspartner for vekst

I Amesto Growth ser vi to store strømninger i B2B-markedet: Stadig flere bedrifter velger HubSpot CRM som verktøy for å støtte salg, markedsføring, kundeservice og -support – og de velger å satse på innhold og inbound som en sentral del av sin markedsstrategi.

Innen begge disse fagområdene – HubSpot og inbound marketing – er vi et av Nordens ledende fagmiljøer. Har bedriften din som mål å oppnå vekst og øke inntektene, er Amesto Growth for den naturlige samarbeidspartneren.

Vi leverer innhold til flere av landets raskest voksende teknologiselskaper. Men hvordan ser egentlig vår fremgangsmåte ut når vi skriver fagartikler på vegne av dem?

I denne artikkelen ser vi på hvordan vi jobber med innhold sammen med kundene våre.

 

Dette gjør vi før vi begynner å produsere artikler

Vi etablerer en innholdsstrategi

Systematisk bedriftsblogging, som et ledd i en helhetlig inbound-satsning, forutsetter at innholdet produseres ut fra en tydelig strategi. Denne strategien må utarbeides før vi i det hele tatt starter med produksjon av bloggartikler.

Slik ville det sett ut hvis bedriften din inngikk et samarbeid med oss:

Vi begynner med å kartlegge hvilke målsettinger dere har, hvordan en typisk kundereise hos dere ser ut, hvilke målgrupper/personer dere skal rette dere mot (og hvilke nøkkelord disse bruker i søk på nett), hva konkurrenter publiserer, og hva dere eventuelt har av innhold fra før.

Med disse innsiktene i bunn får vi på plass en innholdsstrategi, som definerer hvordan vi produserer innhold, hvilket innhold vi skal produsere, og hvordan vi distribuerer det. Dette sikrer at innholdet, det være seg bloggartikler og e-bøker, guider, whitepapers, etc., blir nyttig og relevant for målgruppen og treffer dem i de riktige kanalene.

Vi jobber frem titler og lager en publiseringskalender

På dette stadiet har vi avklart hvem dere ønsker å nå med innholdet – nå må vi finne ut hva målgruppen ønsker å få svar på. Hvilke utfordringer trenger de hjelp til å løse?

I én eller flere innholdsworkshoper kartlegger vi overordnede temaer som er relevante for målgruppen. Deretter jobber vi i fellesskap frem konkrete titler til bloggartikler, som vi i etterkant innarbeider i en redaksjonell publiseringskalender. Denne viser blant annet hva som skal publiseres til enhver tid, og hvem hos dere som skal stå som forfatter på de enkelte innleggene.

LES OGSÅ: Hvordan kan et eksternt byrå skrive kvalitetsinnhold for din bedrift?

 

Dette er vår fremgangsmåte når vi produserer fagartikler for en kunde

Amesto Growth har lang erfaring med innholdsproduksjon for B2B-virksomheter. Våre tekstforfattere benytter seg av tradisjonelle, journalistiske arbeidsmetoder. Prosessen for produksjon av blogginnlegg – med grundig tekstrevisjon og godkjenning i samarbeid med kunden – sikrer at innholdet holder faglig og språklig toppkvalitet før det publiseres.

Sagt på en annen måte: Ingenting publiseres før dere som kunde går 100 prosent god for teksten og gladelig setter navnet deres på det.

Hvordan vil et samarbeid om innholdsproduksjon mellom oss og deg som kunde kunne se ut, i praksis? La oss gå gjennom prosessen steg for steg.

Steg 1: Kunden gir nødvendig faginput

For å oppnå kunnskapen og innsikten som trengs for å skrive en fjellstø fagartikkel ut fra en bestemt tittel, må våre tekstforfattere få input fra dere. Den vanligste metoden er at skribenten intervjuer den personen i din organisasjon som skal stå som forfatter av bloggartikkelen, da denne som regel er eksperten på det aktuelle temaet.

Intervjuet varer 30–60 minutter og gjennomføres som regel via telefon eller videomøte. Når forholdene ligger til rette for det, kan vi gjøre intervju ansikt til ansikt. Iblant gir ett innholdsintervju grunnlag til flere artikler.

Dersom våre tekstforfattere har produsert artikler for dere over tid og har opparbeidet seg et godt grunnlag innenfor deres fagområde, holder det at eksperten hos dere skriver inn nøkkelpunkter i en tilsendt innholdsbrief. Enkelte ganger er problemstillingen for artikkelen såpass kompleks at det lønner seg å gjøre begge deler: gjøre intervju og fylle ut brief.

Steg 2: Tekstforfatteren transkriberer intervjuet (hvis det blir gjort opptak)

En B2B-tekstforfatter (kall henne gjerne en ghostwriter!) jobber som en journalist – noen foretrekker å gjøre opptak av intervjuet, mens andre tar notater underveis. Når vi tar opp intervjuet, sier vi fra om det på forhånd. I etterkant transkriberer tekstforfatteren intervjuet og bruker materialet som basis for utkastet på artikkelen.

Steg 3: Tekstforfatteren skriver artikkelen (parallelt med løpende research)

Basert på intervjuet og/eller briefen skriver tekstforfatteren et søkemotoroptimalisert utkast.

Selv om vi har fått faginput fra dere i forkant, vil det likevel være behov for å gjøre research underveis i skrivearbeidet. På den måten kan skribenten videreutvikle og spille videre på ulike vinklinger, og i tillegg berike og underbygge innholdet med lenker til aktuelle hendelser, rapporter/statistikker og andre eksterne kilder som er relevante. Dette bidrar til å løfte kvaliteten og, der det er aktuelt, å sette artikkelen inn i en løpende bransjediskurs omkring temaet.

Når vår tekstforfatter har skrevet utkastet til bloggartikkelen, søkemotoroptimalisert det og lagt inn lenker til interne og eksterne URL-er, sendes det til fageksperten vi intervjuet (eller fikk skriftlig input fra) for godkjenning.

Steg 4: Kunden og tekstforfatteren gjør revisjoner til artikkelen godkjennes

Fagpersonen og andre aktuelle bidragsytere hos dere får en mail om at utkastet er klart, og gjennomgår det innenfor angitt tidsfrist. Dere foretar nødvendige endringer og rettelser og legger inn eventuelle forslag/kommentarer. Deretter innarbeider vår tekstforfatter endringene og kommentarene.

Dette revisjonsarbeidet pågår til dere anser artikkelen som godkjent og dermed publiseringsklar. Enkelte ganger går utkastet mer eller mindre “rett gjennom”, med få justeringer, mens det andre ganger kreves flere revisjoner for å teksten til å sitte akkurat slik den skal.

Godkjenningsprosessen er siste ledd i å sikre at innlegget som publiseres, holder den standarden som kreves, både faglig og språklig. Hver fagartikkel vi skriver i samarbeid med dere, skal være så god at dere gleder dere til å dele den i sosiale medier.

Steg 5: Artikkelen blir klargjort, optimalisert og publisert

Alle fagartikler bør ha et toppbilde (også kalt featured image). Stockbilder bør man være forsiktig med, da de gjerne gir et “billigpreg” over det hele. Når man først har lagt tid og krefter i å produsere kvalitetsinnhold, bør man ikke ødelegge inntrykket ved å bruke gratisbilder som det går tretten på dusinet av.

Når fagartikkelen er klar til å “gå live”, finner Amesto Growth et relevant toppbilde av god kvalitet og i riktig format. Vi optimaliserer innlegget med metabeskrivelse og tagger, knytter det til riktig CTA (call-to-action) og kampanje, og publiserer det til angitt dato og tidspunkt.

I tillegg deler vi innlegget i de sosiale kanalene dere opererer i, med en ferdigskrevet delingstekst produsert av oss.

Denne metoden for produksjon av artikler til bedriftens fagblogg har bidratt til å gi våre kunder fremragende resultater, og dessuten noen spesielle bonuseffekter som ikke uten videre kan måles i kroner og øre.

Trenger bedriften din godt og merkevarebyggende innhold, men mangler ressursene in-house til å produsere og publisere det selv? Book et møte med oss, så tar vi en prat om hvordan vi kan hjelpe deg.

 

New call-to-action

Først publisert: 5. mai 2021
Oppdatert: 7. februar 2022

Spring Agency

Spring Agency

Spring Agency er spesialisert på å hjelpe oppstarts- og vekstselskaper med å realisere sitt fulle potensial gjennom strategisk rådgivning, investeringer og ressurstilgang. De tilbyr tjenester innenfor områder som forretningsutvikling, markedsføring, salg, kapitaltilgang og ledelsesstøtte for å støtte vekst og suksess for selskaper i ulike bransjer.