<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hva er trendene for markedsføring i 2021? [Del 2]

marketing-trends-2

I del 1 av dette innlegget så vi på kunden og kundeopplevelsen som det sentrale temaet innen markedsføring i 2021. Vi tok en titt på begrepet vekstmarkedsføring, som handler om en helhetlig tilnærming til kunden og kundereisen, på tvers av siloer, tradisjonelle salgstrakter og markedskanaler.

Vi fortsetter med del 2 og ser på flere vekstskapende teknologier, taktikker og strategier. Fokuset er stadig på helheten, det vil si den totale kundeopplevelsen og det å forstå kundens behov gjennom hele dens livsløp.

Data, analyse og innsikt – “bønnetellerens” år

Data er ekstremt viktig, og data er i utgangspunktet din venn. Jeg vil ikke gå så langt som å si at de kan være din fiende, men jeg vil si at data kan være svært utfordrende. For data og tilgang til data er ikke noe problem. Det som for mange er utfordrende, er:

  • Samle – fra mange systemer.
  • Analyse – å forstå de data du har. 
  • Innsikt – å kunne gjøre om analyse (forståelse) til konkrete handlinger.

Return on marketing investment (ROMI)

Det kan være utfordrende nok å sette riktige KPI-er (måltall) for å ha noe å styre etter, men vet du virkelig hvor skoen trykker? I vår modell for vekst (vekstmodell) begynner vi arbeidet med en analyse for å avdekke hvor du egentlig har utfordringer:

Bevisstgjøre – Hvor mange når vi?

Tiltrekke – Hvor mange besøker oss?

Konvertere – Hvor mange leads/MQL-er får vi?

Selge – Hvor mange kjøper?

Bevare – Hvor mange kjøper av oss igjen? 

Begeistre – Hvor mange anbefaler oss videre?

Får dere nok trafikk? Hvor mange av de som kommer inn på nettsiden deres, gir seg til kjenne? Kanskje dere har nok trafikk, men for få konverterer. Eller at dere skaffer drøssevis av leads, men få blir kjøpende kunde. Kanskje selger dere som hakka møkk, men ingen vil kjøpe av dere igjen? Eller de forsvinner når velkomsttilbudet er brukt opp?

Kanskje 2021 er året der pengene skal brukes smartere?

Hvis du vil ta en prat med en rådgiver om hvilke markedsføringstrender som kan være med på å skape vekst for din bedrift – book et møte med meg.

Økt fokus på systemer og teknologiske løsninger

MAP, ERP, CRM, CMS, PIM, AMS, LMS, TMS, HRM, DMS og SaaS. (Kan du alle uttrykkene? Hvis ikke – fasit er nederst i artikkelen.) Eller produkter og løsninger som HubSpot, Microsoft Dynamics, Visma, Salesforce, Pardot, MailChimp, Hotjar, Google Analytics, Google Search Console, Google Optimize, SEMrush, Moz, Mangools, SE Ranking, ClickUp, Slack, Accuranker, Databox, Pippa, Zapier, Opteo … 

Jeg har kalt dette dette markedsførerens (eller lederens?) digitale helvete: Tilgang til applikasjoner og smarte løsninger er ingen mangelvare, men snarere en overflod. I årene jeg underviste i Digitale medier på Høgskolen i Østfold, forsøkte jeg årlig å gjøre oppdatering med hensyn til antall nye, smarte og nyttige applikasjoner og tjenester som hadde blitt tilgjengelig fra foregående år. Jeg fant aldri mindre enn 50 (!) nye hvert år (sannheten er vel at jeg gav opp etter å ha funnet 50 …).

Hvordan skal du som ansvarlig for salg eller markedsføring klare å forholde deg til dette? Hvordan bygge kompetanse på disse applikasjonene og tjenestene?

Her har jeg to tips (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen):

  1. Finn rett system for din virksomhet. 
  2. Finn en partner som kan hjelpe deg.

Hvordan finne rett system? 

Først og fremst må du forstå hva du egentlig behøver: Et system, en plattform, en løsning, et produkt som vil la dere skalere, jobbe smartere og bedre – med kundens behov i fokus. Data må samles og gjøres tilgjengelig, og løsningen dere velger, må la seg integrere med det meste annet. Ikke la 2021 bli det året der du investerer i enda en silo og flere manuelle prosesser.

Hvordan finne rett partner? 

Du går ikke til en skredder hvis du har hull i taket. En god partner er en som kan se dine behov og hjelpe deg med å løse DINE behov og utfordringer, ikke en som forsøker å løse SINE mål først. En god partner vil være behjelpelig med å velge rette løsninger, sette dem opp, koble dem til andre systemer, hjelpe deg å lære bruke dem og kanskje også gjøre noen av oppgavene for deg. 

For mange virksomheter kan det være mer lønnsomt å legge igjen en million kroner på flere forskjellige tjenester hos én partner, enn på å ansette en markedsfører – som sannsynligvis uansett vil kjøpe tjenester hos en partner … 

2021 blir året der HubSpot vil prege markedet

HubSpot har vokst frem siden 2006 og har blitt en fullverdig løsning for alt fra store, globale virksomheter til små, lokale. I 2021 vil HubSpot i enda større grad enn tidligere sette sitt preg på organisasjoner på tvers av geografi og avdelinger: Salg, marketing, service og support. 

Sosiale medier: Fra oppdagelse til handel

Sosiale medier vil flytte handel til seg og ikke bare være et sted der du blir eksponert for en annonse eller budskap (oppdagelse). Plattformer som Facebook gjør det enklere enn noensinne gjennom å skape en sømløs overgang fra oppdagelse til handel. Dette gjør at brukerne ikke forlater plattformen, og at de gir mer verdi – for Facebook og andre sosiale medier. Social commerce er uttrykket vi vil bli bedre kjent med i 2021 og årene som kommer. 

Dette er en utfordring mange varemerker og produsenter vil måtte forholde seg til, på samme måte som varehandelen i Norge også snart vil måtte forholde seg til Amazon.

Fortsatt fokus på konverteringsoptimalisering (CRO)

Vi vil fortsatt ha fokus på konvertering i 2021. Det er lett å forstå viktigheten av å jobbe systematisk med å forbedre konverteringsraten: Tjener du 250 000 ved 1 % konvertering, vil du tjene 500 000 ved 2 %. For mange er det enkle grep som kan bidra til økt konvertering. I 2021 blir det økt fokus på testing, læring og justering – helt grunnleggende elementer i vekstmarkedsføring.

Smarte kjøpere/forbrukere vil kjøpe fra smarte produsenter 

Kundeopplevelsen tar flere steg i utvikling i 2021. Jeg som kunde forventer at produsenter ikke bare deler hjernedød og repeterende informasjon. Jeg forventer at de jeg har kjøpt noe av, kan hjelpe meg med å kjøpe det jeg behøver – når jeg behøver det.

Performance marketing / Betalt annonsering – bare smartere og bedre

Annonsering vil alltid være et viktig element i all form for markedsføring. Det beste er selvsagt gratis promotering gjennom positive kunder som fremsnakker deg, deler gode opplevelser med dine produkter i alle kanaler, men betalt annonsering vil fortsatt være svært viktig i 2021.

Men kan vi ikke være enige om at dette kan, bør og må gjøres bedre. Etter at jeg hadde handlet både julegaver og ting til meg selv på www.frivannsliv.no, så fikk jeg retargeting-reklamer med akkurat de tingene jeg hadde kjøpt. Helt håpløst. 

Og hvorfor får jeg reklame for julegaver lenge etter nyttårsaften? Tips fra Kiwi om nyttårskalkun den 3. januar? 

Som jeg skrev i forrige avsnitt, så er det slik at vi som forbrukere vil kjøpe av smarte tilbydere og produsenter. Jeg forventer faktisk at Frivannsliv analyserer hva jeg har kjøpt, hva jeg så på uten å kjøpe, og at de tilbyr meg noe som gir merverdi:

  • “Du som kjøpte dette, vil sannsynligvis ha nytte av dette.” 
  • “I desember kjøpte du … Var det en gave? Her er et tips som vil gjøre gaven bedre.”
  • “Nå er vi snart i fellesferien – husk vedlikehold på tingene du kjøpte. Her er … “
  • Osv. 

Vi bør vise oss smartere i 2021.

2021 blir året for digitale arrangementer: Konferanser, messer, kurs, webinar

2020 ble aldri som noen forventet. Digitaliseringen av fysiske møtepunkter kom raskere enn noen hadde forventet, og 2021 vil ikke ta ting tilbake til “normalen”. Vi har faktisk lært at en god del reiser og møter kanskje ikke ville vært nødvendig å gjennomføre, men at vi også savner mye sosialt samvær.

Uansett: 2021 vil være året der vi vil se store mengder digitale arrangementer. Heldagskonferanser, alternativer til messer, flere kurs og seminarer (webinarer) vil avholdes digitalt. Vi vil se en lang rekke tilbydere av både teknologiske løsninger for å gjennomføre dette, sammen med tilbydere som kan være rådgivere.

Mange har vurdert å anskaffe videoløsninger tidligere og vil nok forsere dette i 2021. Sørg bare for at dere ikke skaffer en ny silo som ikke lar seg integrere med andre løsninger.

Kunstig intelligens – enda et år i kuvøse?

Foreløpig har jeg ikke latt meg imponere av kunstig intelligens innen verktøy for salg og markedsføring. Etter en trang fødsel har kunstig intelligens blitt liggende på sotteseng de senere år. Men jeg tror det er mange gode produkter i markedet som vil hjelpe oss med å skape vekst for våre kunder. Selskaper som Lighthouse8 og produktet K8 er ekstremt spennende og kan bidra til at vi som jobber med salg og markedsføring, kan bruke data enda bedre (slagordet “Data has a better idea” er jo fett …). 

Jeg tar med dette kunstig intelligens ut av sine mange år i kuvøse og tror at vi i 2021 vil se nytten av dette – i praksis og ikke bare i markedsføring.

Oppsummering

Etter et 2020 som vi helst vil glemme, er det på tide å brette opp ermene og gjøre oss klare til 2021. Siden kundeopplevelsen står i fokus, betyr det at nøkkelen til å lykkes med vekst og vekstmarkedsføring i 2021 er evnen til å se helheten. Jeg er glad for at vi er godt posisjonerte for vår egen vekst – men vi kan ikke vokse uten at våre kunder vokser og blir flere. 

For at vi skal lykkes med våre mål, må våre kunder oppnå sine.

Vil du snakke om utfordringene eller mulighetene dine for 2021? Book en gratis rådgivningstime nå.

Fasit på akronymer:

TMS: Training Management System 

LMS: Learning Management System 

CMS: Content Management System 

CRM: Customer Relationship Management

ERP: Enterprise Resource Planning

SaaS: Software as a Service

MAP: Marketing Automation Platform

PIM: Product Information Management 

AMS: Association Management System

DMS: Document Management System

HRM: Human Resource Management

David Aleksandersen

David Aleksandersen

David Aleksandersen er Chief Revenue Officer i Amesto Growth. Han har over 25 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, nasjonalt og internasjonalt. David har en bachelor i Computer Science fra Høgskolen i Østfold og har studert Digital transformasjon ved Oslo Met. Før han begynte i Amesto Growth, jobbet han blant annet som forretningsrådgiver i MarkedsPartner, markedssjef i Dataton AB og daglig leder i Smart Simulation AS.